ໂລກໂຊຊ້ຽວແຫ່ ແຊຣ໌ຄລິບ ທີ່ເຍົາພໍ່ເສກໃບໝາກຂາມໃຫ້ກາຍເປັນໂຕຕໍ່ “ຊົມຄລິບ”

0
130

ໂລກໂຊຊ້ຽວແຫ່ ແຊຣ໌ຄລິບ ທີ່ເຍົາພໍ່ເສກໃບໝາກຂາມໃຫ້ກາຍເປັນໂຕຕໍ່ ຖືວ່າກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ກຳລັງເປັນກະແສໂດ່ງດັງໃນຕອນນີ້ ເຍົາພໍ່ອົງດັ່ງກ່າວຢູ່ສຳນັກສົງ ພຸດນິມິນຕັງ ເທບນິມິດ ແຂວງເພັດສະບູນ ປະເທດໄທ ອາຍຸ 76 ປີ ແລະບວດຕັ້ງແຕ່ຕອນອາຍຸ 36 ປີ ຈົນຮອດປະຈຸບັນ ລູກສິດສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເອີ່ນເຍົາພໍ່ວ່າ ເຍົາພໍ່ໄມ້ກະບອງນາຄາ.ໂດຍອ້າງວ່າການທີ່ເສກໃບໝາກຂາມເປັນໂຕຕໍ່ນັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຫຼວງພໍ່ຈະບໍ່ເຮັດເດັດຂາດ ພ້ອມທ້າອີກວ່າໃຜເອົາໄລຂອງໂຕຕໍ່ອອກໄດ້ນັ້ນ ເຍົາພໍ່ຈະໃຫ້ເງີນເປັນຈຳນວນ 1 ແສນບາດ


ໂລກໂຊຊ້ຽວແຫ່ ແຊຣ໌ຄລິບ ທີ່ເຍົາພໍ່ເສກໃບໝາກຂາມໃຫ້ກາຍເປັນໂຕຕໍ່


ໂລກໂຊຊ້ຽວແຫ່ ແຊຣ໌ຄລິບ ທີ່ເຍົາພໍ່ເສກໃບໝາກຂາມໃຫ້ກາຍເປັນໂຕຕໍ່


ໂລກໂຊຊ້ຽວແຫ່ ແຊຣ໌ຄລິບ ທີ່ເຍົາພໍ່ເສກໃບໝາກຂາມໃຫ້ກາຍເປັນໂຕຕໍ່

ຊົມຄລິບ