ເດັກ 9 ປີ ພໍ່ແມ່ຕ າ ຍ ປ ະ ຫຼັງເລີກຮຽນເກັບກະຕຸກໄປຂາຍເພື່ອແບ່ງເບົາລາຍຈ່າຍຊ່ວຍປ້າ

0
411

ນ້ອງເຈນນີ່ໄວ9ປີພໍ່ແມ່ຕາຍປະ ຫຼັງເລີກຮຽນຈະເກັບກະຕຸກໄປຂາຍເພື່ອແບ່ງເບົາລາຍຈ່າຍຊ່ວຍປ້າ ເປັນເລື່ອງລາວທີ່ມີຄົນສະແດງຄວາມເອັນດູເດັກດີຄົນໜຶ່ງໃນໂລກໂຊຊ່ຽວ ໂດຍໃຊ້ເວລາວ່າງຫຼັງຈາກເລີກຮຽນເກັບກະຕຸກຫາລາຍໄດ້ຊ່ວຍແບ່ງເບົາພາລະຊ່ວຍປ້ານ້ອງເຈນນີ່ໄວ9ປີ ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ ທີ່ມາຫາເງິນຢູ່ປະເທດໄທກັບພໍ່ແມ່

ແຕ່ຕອນນ້ອງຍັງນ້ອຍແຕ່ພໍ່ແມ່ເສຍຊີວິດໝົດແລ້ວ ນ້ອງຕ້ອງໄດ້ອາໄສຢູ່ກັບປ້າ ປ້າຂອງນ້ອງແມ່ນຮັບຈ້າງກວດຫົນທາງ ແຕ່ລະມື້ພໍເລີກໂຮງຮຽນນ້ອງກໍ່ຈະເກັບກະຕຸກແກ້ວເບຍປ່ອງເບຍໃສ່ທ້າຍລົດຖີບຂີ່ກັບບ້ານທຸກມື້ເອີ້ນໄດ້ວ່ານ້ອງກໍ່ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ສູ້ຊີວິດແລະກະຕັນຍູຮູ້ຄຸນປ້າຫຼາຍ ເພາະຊ່ວຍປ້າແບ່ງເບົາລາຍຈ່າຍທໍ່ໃດກໍ່ດີ


ເດັກ 9 ປີ ພໍ່ແມ່ຕ າ ຍ ປ ະ ຫຼັງເລີກຮຽນເກັບກະຕຸກໄປຂາຍເພື່ອແບ່ງເບົາລາຍຈ່າຍຊ່ວຍປ້າ


ເດັກ 9 ປີ ພໍ່ແມ່ຕ າ ຍ ປ ະ ຫຼັງເລີກຮຽນເກັບກະຕຸກໄປຂາຍເພື່ອແບ່ງເບົາລາຍຈ່າຍຊ່ວຍປ້າ