ວັກຊິນ ຊີໂນຟາມ ສາມາດສັກໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວ

0
159

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການແພດ ລາຍງານໃນວັນທີ 21/06/2021 ນີ້ວ່າ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຄໍາແນະນໍາຫຼ້າສຸດຈາກ ອົງການອະນາໄມໂລກ ທຸກໆວັກຊີນທີ່ກໍາລັງຖືກໃຫ້ບໍລິການໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນສາມາດສັກໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວໄດ້ ລວມທັງ ວັກຊີນ ຊີໂນຟາມ.

ປະຈຸບັນທົ່ວປະເທດກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ ໃຫ້ວັກຊີນ ທັງ ເຂັ້ມ 1 ແລະ 2⭕️ ເຂັມທີ 2 ຮອບເກົ່າ ( ມີຊີໂນຟາມ ແລະ ອາສຕາເຊນີກາ )ເມື່ອຮອດກໍາໜົດ ຂໍໃຫ້ທ່ານໄປສັກຕາມແພດນັດ (ເພາະທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊິນຄົບ 2 ເຂັ້ມໄດ້ໄວ ຮ່າງກາຍກໍຈະມີ ການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໄດ້ເຕັມສ່ວນໄວເຊັ່ນກັນ)ທ່ານສາມາດໄປຮັບໄດ້ ຢູ່ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ສະຖານທີ່ ບໍລິການທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດກຳນົດໄວ,

⭕️ ວັກຊີນ ເຂັມທີ 1 ຮອບໃໝ່👉 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽຈັນແມ່ນບໍລິການສັກ ຊີໂນຟາມທຸກຈຸດສັງຢາທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດກຳນົດໄວ ສ່ວນໄຟເຊີ ແມ່ນຈະມີການບໍລິການໃນບາງຈຸດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.

👉 ສໍາລັບບັນດາແຂວງ ແມ່ນກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະສົງ ວັກຊິນຊີໂນຟາມໄປໃຫ້ ບັນດາແຂວງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເລີ້ມສັກເຂັ້ມທີ່1ຮອບໃໝ່ ໄວໄວນີ້.