ຫົດຫູ່ໃຈທີ່ສຸດ ວອນສັງຄົມຊ່ວຍເຫຼືອ ແມ່ຕູ້ 90 ປິປ່ວຍໜັກແລະຍັງລຽ້ງຫຼານກຳພອຍປ່ວຍຕັ້ງແຕ່ເກີດ

0
464

ສະບາຍດີເພື່ອນເຟສທຸກມູມໂລກ ທຸກຂັງອານິດຈັງບໍ່ທຽ່ງ ໂລກມັນງຽ່ງ65ໍ່ອົງສາ ສັງຂານກະບໍ່ທຽ່ງຂໍອະນຸຍາດນຳທຸກອົງກອນມູນນິດ ທິ .ແລະການຈັດຕັ້ງຄູ້ມຄອງມູນນິດທິ ທຸກພາກສວ່ນ ແລະຂໍວອນຜູ້ໃຈບູນ ແລະຜູ້ມີນ້ຳໃຈທຸກຄົນ ຢາກຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອແດ່ເດີ້ຄອບຄົວຂອງແມ່ຕູ້ບູນລຽ້ງສີພິນິດ ແມ່ຕູ້ປ່ວຍມາໄດ້2ປີປາຍແລ້ວ

ອາຍຸແມ່ຕູ້ກະໄດ້90ສິບປາຍປີແລ້ວແຖມຍັງຕອ້ງໄດລ້ຽງຫຼານກຳ່ພອຍອີກຄົນໜຶ່ງປວ່ຍມາຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດກິນຢາຕຼອດຊີວິດ ຄອບຄົວລຳບາກຂາດເຂີນອາຍ ແມ່ຕູ້້ເປັນຄົນປວ່ຍຕິດຕຽງມາ2ປີປາຍແລ້ວ ຫຼານຊາຍຄົນທີ່ປວ່ຍນີ້ກະກິນຢາມາ12ປີແລ້ວລາຍຈາ່ຍຫຼາຍກອ່ນລາຍຮັບຂາດແຄນຫຼາຍ ຊ່ວງໂຄວິດລູກຫຼານກະຕົກງານໝົດບໍ່ມີ

ລາຍໄດ້ເລີຍ ຕອນໜຶ່ງອາທິດມານີ້ແມ່ຕູ້ປວ່ວໜັກອ່ນເກົາ່ ມີ ອາການທ້ອງໄຂ່ທໍລະມານບໍ່ໄດ້ຫຼັບໄດ້ນອນ ຈະພາໄປຫາໝໍກິບໍ່ມີເງິນ ຈຶ່ງຂໍວອນມາຍັງຜູ້ທີ່ມີສັດ ທາໃຈບູນທຸກຄົນຊວ່ຍຄອບຄົວແມ່ຕູ້ແດ່ທີ່ຜາ່ນມາທາງການຈັດຕັ້ງບາ້ນໄດ້ຈົດລາຍຊື່ແມ່ຕູ້ລາຍງານຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກໃຫ້ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີໃຜ

ລົງມາແກ້ໄຂເທື່ອ ອາດິດຄອບຄົວແມ່ຕູ້ກະເປັນພ/ງທະຫານປົດປອ່ຍຊາດທັງພໍ່ຕູ້ແລະແມ່ຕູ້ ສວ່ນພໍ່ຕູ້ໄດ້ເສຍຊີວິດດວ້ຍລະເບີດທຳລາຍຂອງຈັກກະພັດອາເມລິກາ

ຮຸກຮານ ຂໍເລົ່າຍໍ້ໆຊຳ່ນີ້ລະ ຫວັງວ່າຄີບນີ້ຈະເຖິງທຸກພາກສວ່ນທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ຂໍຄວາມເມດຕາເຫັນໃຈຊວ່ຍຮັບໄປພິຈາລະນາຕາມ ທາງຄວນດວ້ຍເຖີດຂໍຂອບໃຈລວ່ງໜ້າ

ເດີ້ ຜູ້ທີ່ໃຈບຸນມີເມດຕາ ທານໜອ້ຍໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍ ທານຟາຍໃຫ້ໄດ້ກອບ ຫອບແຕ່ກອງເງິນ ກອງທອງເດີ້ ຊວ່ຍຄົນຈົນ ສ້າງເຈດີ700ຊັ້ນກະຍັງບໍ່ໄດ້ບູນເທົ່າຊວ່ຍຄົນ

ແກ່ແລະເດັກປ່ວຍແລະຄົນຈົນບໍລິສຸດຄົນເຮົາເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້ ຕ່າງກຳຕາ່ງພາວະສົງສານ ໃຜມີຫຼາຍກະເພື່ອແຜ່ແມ່ຕູ້ແລະເດັກຕາດຳໆແດ່ເດີ້ ສະພາບເຮືອນຊານກະຄືລົງໃຫ້ເບິ່ງນີ້ລະ ເປັນຄວາມຈີງທຸກປະການ ຂອບໃຈ