ແຊຣວົນໄປ…!!! ຄົນດີທີສັງຄົມຄວນຕອ້ງສະຫນັບສະຫນຸນ ໃນຍາມທີ່ຊາວໄຊຍະບູລີພົບວິກິດ ເຫັນນ້ຳໃນຫຼາຍຄົນ ໂດຍສະເພາະຊາຍ 2 ຄົນນີ້

0
167

ຊວ່ຍກັນແຊແດ່ເດີຄົນດີທີສັງຄົມຕອ້ງສະຫນັບສະຫນຸນໃນຍາມທີຊາວໄຊຍະບູລີພົບວິກິດນ້ຳຖ້ວມທີສຸດໃນປະຫວັດສາດຍັງເຫັນນ້ຳໃນທຸກຄົນໂດຍສະເພາະຊາຍ2ຄົນນີ້

ທີໄດ້ອຸທິຕົນຊວ່ຍປະຊາຊົນຍ່າງເຕັ້ມທີໄດ້ເອົາເຂົ້າແລະນ້ຳໃຫ້ປະຊາຊົນທີຂາດເຂີນແຈກເຄຶ່ອງນອນໃຫ້ຄົນທີຖຶ້ກນ້ຳຖ້ວມແລະຍັງບໍລິຈາກເງີນຊ່ວຍ

ນ້ຳລົດລົງແລ້ວຍັງສ່ອມແປງເຄຶ່ອງໃຊ້ໄຟ້ຟ້າຟຮີອີກເຂົ້າໄປແປງໃຫ້ຮອດເຮື້ອນຂໍໃຫ້ພວກເຈົ້າທຸກຄົນຈົ່ງພົບແຕ່ຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນດ້ວຍເທີນ…

ປະມວນພາບ:

+ ເບິ່ງພາບແລ້ວ ມີຄວາມພາກພູມໃຈຫຼາຍ ເຊິ່ງເບິ່ງແລ້ວເປັນພາບທີ່ສື່ເຖິງການແບ່ງປັນທີ່ມີຄວາມທົ່ວເຖິງກັນ…