ແມ່ລູກບໍມີໂອກາດໄດ້ເຫັນໜ້າກັນຍ້ອນໂຄວິດມາພາກພວກເຂົາ

0
146

ເປັນເລື່ອງລາວສຸດສະເທືອນໃຈ ມີແມ່ຖືພາ 8 ເດືອນແລ້ວ ເຫຼືອອີກເດືອນດຽວກໍ່ຈະເກີດຈະໄດ້ເຫັນໜ້າກັນແລ້ວ ແຕ່ມາຕິດໂຄວິດ-19 ເສຍຊີວິດທັງສອງຄົນ ເພື່ອຄວາມສະບາຍໃຈ ແພດໄດ້ຜ່າເອົາລູກອອກມາໄວ້ໃນອ້ອມກອດຂອງແມ່ ກ່ອນສົ່ງຕົວຊາປະນະກິດ(ເຜົາສົບ).


ເລື່ອງລາວນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ປະເທດໄທ ເຊິ່ງແມ່ຜູ້ໂຊກຮ້າຍຄົນນັ້ນໄດ້ຖືກເຈົ້າຫນ້າທີ່ ທຳການ ຊາປະນະກິດສົບ ຢ່າງງຽບໆ ໃນນາມຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ-19 ພ້ອມກັບລະບຸວ່າ ພາລະກິດ ທີ່ສຸດຈະບັນລະຍາຍ ວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 21 ອີກ 1 ເດືອນ ກໍ່ຈະເກີດລູກແລ້ວ ແຕ່ໂຊກຊະຕາມັນຊ່າງໂຫດຮ້າຍເຫຼືອເກີນ ຜູ້ເປັນແມ່ຕິດເຊື້ອຈາກໂລກລະບາດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍໄວ 8 ເດືອນທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງໄດ້ຮັບ ຊະຕາ ດຽວກັນ.

ແມ່ລູກຮ່ວມຊີວິດ ຢູ່ໃນທ້ອງໃຈແມ່ຂາດລູກກໍ່ບໍ່ເຫຼືອຈິ່ງມີເລື່ອງໜ້າເສົ້ານີ້ເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອແມ່ໂຊກຮ້າຍຕິດໂຄວິດ ພະຍາດທີ່ແສນໂຫດຮ້າຍ ລູກໃນທ້ອງກໍ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເກີດມາ ແຕ່ຟ້າສົ່ງພວກເຂົາໃຫ້ມາເປັນແມ່ລູກກັນແລ້ວ ກູ້ໄພຈິ່ງຜ່າເກີດໜູນ້ອຍໂຊກຮ້າຍຄົນດັ່ງກ່າວໃຫ້ມາຢູ່ໃນອ້ອມກອດແມ່ກ່ອນສົ່ງທັງສອງຂຶ້ນສະຫວັນ ເພື່ອໃຫ້ທັງສອງໄດ້ຢູ່ນຳກັນຕະຫຼອດໄປ ເປັນແມ່ລູກກັນທຸກຊາດ.

ເວົ້າໂຄວິດຂຶ້ນມາລະເປັນຕາຢ້ານແທ້ເດ ສົງສານຜູ້ທີ່ຍັງໜຸ່ມແໜ້ນ ຍັງເປັນກຳລັງແຮງທີ່ສຳຄັນ ຍັງມີໂອກາດຄັ້ງມາກມາຍໃນການທຳມາຫາກິນສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ກັບໂລກໃບນີ້ ແຕ່ຕ້ອງດ່ວນຈາກໄປປະໃຫ້ຄົນທີ່ຮັກຕ້ອງຮ້ອງໄປທໍລະມານໃຈກັບການກ້າວຈາກເຮືອນໄປປິ່ນປົວ ແລະບໍ່ມີວັນໄດ້ເຫັນໜ້າກັນອີກເລີຍ.

ໜ້າສົງສານຄົນທີ່ຈາກໄປ ແລະຄົນຢູ່ທີ່ຕ້ອງທໍລະມານຄິດຮອດຄົນຮັກ ກຳລັງມີຕົວນ້ອຍທີ່ຈະມາເຕີມເຕັມຊີວິດຄູ່ຂອງທັງສອງໃຫ້ມີຊີວິດຊີວາຂຶ້ນ