ແຈ້ງຂ່າວ 3 ແຂວງນີ້ບໍ່ພ້ອມໃຫ້ເຮືອບິນລົງ ປະຊາຊົນອົດຕໍ່ໄປ

0
143

ການປະກາດໃຫ້ບໍລິການບິນໄປຍັງ 6 ແຂວງພາຍໃນປະເທດເຮົາເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ວຽງຈັນ ແລະ ຜູ້ມີຈຸດປິສົງຢາກໄປວຍກຢູ່ບັນດາແຂວງນັ້ນດີໃຈໄປເຕີບໜຶ່ງ ເນື່ອງຈາກລັກດາວມາຍາວນານເກີນໄປ ແຕ່ຫຼ້າສຸດຕ້ອງຜິດຫວັງອີກເຊັ່ນເຄີຍ ສຳລັບແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ.

ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວໄດ້ປະກາດໃນບ່າຍວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2021 ວ່າ ຂໍອາໄພເປັນຢ່າງສູງທີ່ຈະແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເລື່ອນການບໍລິການຖ້ຽວບິນພາຍໃນປະເທດບາງເສັ້ນທາງເນື່ອງຈາກເງື່ອນໄຂຂອງແຂວງປາຍທາງຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະດຳເນີນການປະຕິບັດຖ້ຽວບິນໄດ້.

ບັນດາແຂວງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເລື່ອນການເປີດຖ້ຽວບິນໃນໄລຍະນີ້ປະກອບມີ:  ວຽງຈັນ-ອຸດົມໄຊ-ວຽງຈັນ, ວຽງຈັນ-ຫຼວງນຳ້ທາ-ວຽງຈັນ ✈️ວຽງຈັນ-ຊຽງຂວາງ-ວຽງຈັນ.

ທັ້ງນີ້ການບັນດາແຂວງທີ່ຕ້ອງປະກາດເລື່ອນການເປີດຖ້ຽວບິນນັ້ນ ເນື່ອງຈາກແຂວງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ມີແຈ້ງການລົງມາບໍ່ສາມາດຮັບຍົນມາລົງເທື່ອ ອີກຢ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຍັງມີການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນຢູ່.