ນາຍົກ ເຢຍລະມັນ ສັກວັກຊີນ ໂ ຄ ວ ິ ດ ຄົບສອງເຂັມແຕ່ຕ່າງຍີ່ຫໍ້ກັນ

0
1068

ວັນທີ22ມິຖຸນາ2021ທີ່ຜ່ານມາ ສໍານັກຂ່າວAFPໄດ້ລາຍງານວ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດເຢຍລະມັນໄດ້ເຂົ້າຮັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19ເຂັມທີ2ໂດຍເລືອກສັກວັກຊີນຍີ່ຫໍ້Modernaເຊິ່ງເປັນຄົນລະຍີ່ຫໍ້ກັບເຂັມທໍາອິດທີ່ໄດ້ສັກໂດຍເຂັມທໍາອິດແມ່ນສັກຂອງຍີ່ຫໍ້Astrazenecaໃນວັນທີ16ເມສາ2021ທີ່ຜ່ານມາ.ປັດຈຸບັນ

ໃນທົ່ວໂລກກໍາລັງມີການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສັກວັກຊີນທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະການເລືອກສັກວັກຊີນຊະນິດmRNAເປັນວັກຊີນເຂັມທີ2ເພື່ອເພີ່ມພູມຄຸ້ມກັນໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໂຄວິດ-19.ໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ມະຫາວິທະຍາໄລຊາລັນຂອງເຢຍລະມັນໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງການທົດສອບໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າ ການເລືອກ

ສັກວັກຊີນແບບAstrazenecaແລະPfizerສາມາດເພີ່ມພູມຄຸ້ມກັນໄດ້ພາຍຫຼັງສອງອາທິດທີສັກວັກຊີນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນຫຼາຍຂື້ນກວ່າກາສັກAstrazeneca 2ເຂັມເຖິງ10ເທົ່າ ແຕ່ກໍຍັງເປັນການວິໄຈທີ່ຕ້ອງລໍຖ້າຜົນການສຶກສາເພີ່ມເຕີ່ມໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.