ອະນຸຍາດໃຫ້ແຂວງ ທີ່ບໍ່ມີການລະບາດໃນຊຸມຊົນ ເປີດການຮຽນ-ການສອນໄດ້ ແຕ່ຍົກເວັ້ນນະຄອນຫລວງ

0
186

ຂປລ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການ ນັບແຕ່ວັນທີ 5-19 ກໍລະກົດ 2021 ໂດຍໄດ້ອະຍຸຍາດ ໃຫ້ແຂວງທີ່ບໍ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນຄືນຄົບທຸກຊັ້ນ, ທຸກສາຍ, ລວມທັງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ໂຮງຮຽນອະນຸບານ), ສໍາລັບນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ປິດການຮຽນ-ການສອນທຸກຊັ້ນ, ທຸກສາຍ ແລະ ທຸກຂັ້ນຮຽນ ໃນສະຖານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຍົກເວັ້ນປີສຸດທ້າຍ ຂອງສາຍອາຊີວະສຶກສາ, ການສຶກສາ ຄູ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສາມາດເປີດ

ການຮຽນ-ການສອນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດມາດ ຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.ຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ທີ່ໄດ້ເປີດຮຽນ-ການສອນຄືນ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ປຸກລະດົມພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ໃຫ້ສົ່ງລູກຫລານຂອງຕົນກັບເຂົ້າມາຮຽນຄືນໃຫ້ຄົບຕາມຫລັກສູດ, ພ້ອມທັງເກັບກໍາສະຖິຕິຈໍານວນນັກຮຽນທີ່ບໍ່ມາເຂົ້າຮຽນຄືນ ແລະ ຂາດການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ປ5 ໃນແຂວງຂອງຕົນ ແລະ ສັງ ລວມສົ່ງໃຫ້

ກະຊວງ; ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທຸກຂັ້ນ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຸກຄົນມາປະຈໍາການປົກກະຕິ ແຕ່ໃຫ້ມີການວັດແທກອຸນ ຫະພູມ ມີເຈວລ້າງມືຢູ່ທາງເຂົ້າສໍານັກງານຫ້ອງການ, ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແລະ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສືບຕໍ່ປຸກລະດົມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຜູ້ປະກອບການ, ພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນສະໜອງຜ້າອັດປາກ-ດັ່ງ, ສະບູ-ເຈວລ້າງມື້ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ໃຫ້ສະຖານການສຶກສາ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງ; ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ

ກິລາ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກ ສຶກສາ ຈົ່ງສືບຕໍ່ລະມັດລະວັງໃນການຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈາກສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂ່າວປອມ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຜີຍແຜ່ ຫລື ແຊຕໍ່ຢ່າງເດັດຂາດ, ໃຫ້ຕິດຕາມຂ່າວສານຈາກສື່ອອນລາຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຄື: ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ; ສໍາລັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ຕິດຕາມຈາກ: Edu-Sport TV online ແລະ ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ; ຖ້າມີກໍລະນີຮີບດ່ວນໃຫ້ປະສານ ແລະ ລາຍງານຫາຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຈຸດປະສານງານຄະນະສະເພາະກິດກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂທ/ແຟັກ: 021 254702,
ຫລື whatsapp 020 22475552, 020 54922051

ໃນກໍລະນີ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທຸກຂັ້ນ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຜູ້ທີ່ຈະໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ ຢູ່ຕ່າງແຂວງ/ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈະຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄົບສອງເຂັມ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນຂອງຕົນ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊິນ ຫລື ສັກຢາວັກຊີນບໍ່ຄົບ 2 ເຂັ້ມ ແຕ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການເດີນ ທາງ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ຂັ້ນຂອງຕົນ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການຂອງຄະນະສະເພາະກິດຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ຕົນໄປເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ຂ່າວ: ທະນູທອງ