ໄລ່ຕາມຫາ ຄົນ ຫນີຈາກສູນ ກັກໂຕ 14 ວັນ

0
129

ນີ້ ຄືເຫດການ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ໄລ່ຕາມຈັບ ບຸກຄົນ ທີ່ຖືກກັກໂຕ ໂຄວິດເພື່ອຕິດຕາອາການ ແຕ່ ຊາຍຄົນນີ້ພະຍາມຫນີຈາກສູນ ເຝົ້າຕິດຕາມ 14 ວັນ

ລ່າສຸດ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ສາມາດ ຈັບຜູ່ກ່ຽວ ມາເຂົ້າສູນ ຕິດຕາມຕໍ່ໄປ ຂໍໃຫ້ພີ່ນ້ອງ ທຸກຄົນທີ່ ຂ້າມມາແຕ່ໄທ ໃນຊ່ວງນີ້ ຫລືມາຈາກຕ່າງ ປະເທດ ໃຫ້ ປະຕິບັດຕົນ ໃນເຂດ ທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ກຳນົດເຂດໃວ້ ເພື່ອ ໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ຕິດຕາມອາການ

ພາຍໃນ 14 ວັນຫາກບໍ່ມີ ອາການໃດ ໆ ກໍ່ກັບບ້ານ ໄດ້ ເຫດການນີ້ ເກີດຂຶ້ນ ທີ່ເມືອງ ປະທຸມພອນ ແຂວງ ຈຳປາສັກ