ອີກແລ້ວ ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ຈໍານວນ 16 ຄັ້ງ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຖິງ 2 ມື້

0
1815

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຜ່ນດິນໄຫວແຫ່ງຊາດລາວ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໄດ້ສະຫຼຸບລາຍງານແຜ່ນດິນໄຫວເລີ່ມແຕ່ເວລາ 8:00 ໂມງເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 07 ຫາ 8:00 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 08 ກໍລະກົດ 2021: ໄດ້ພົບສັນຍານການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ພາຍໃນປະເທດຈໍານວນ 16 ຄັ້ງ, ໃນບໍລິເວນພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ ເຊັ່ນ: ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ເຊິ່ງການສັ່ນສະເທືອນສູງສຸດແມ່ນ 4.9 ຣິກເຕີ ແລະ ຕໍ່າສຸດ 1.5 ຣິກເຕີ, ໂດຍມີລາຍລະອຽດຂອງການເກີດແຜ່ນດນໄຫວ ຕາມເອກະສານລຸ່ມນີ້:


ອີກແລ້ວ ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ຈໍານວນ 16 ຄັ້ງ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຖິງ 2 ມື້


ອີກແລ້ວ ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ຈໍານວນ 16 ຄັ້ງ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຖິງ 2 ມື້


ອີກແລ້ວ ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ຈໍານວນ 16 ຄັ້ງ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຖິງ 2 ມື້