ອ່ານເລີຍ ເຖິງທຸກໆທ່ານທີ່ຕ້ອງການຢາກເດີນທາງກັບຄືນສູ່ປະເທດລາວ ໃນຊ້ວງ ໂ ຄ ວ ິ ດ ລ ະ ບ າ ດ

0
330

ອ່ານເລີຍ ເຖິງແຮງງານແລະ ບັນດາທຸກໆທ່ານທີ່ຕ້ອງການຢາກເດີນທາງກັບຄືນສູ່ປະເທດລາວ ປະເທດຂອງເຮົາຈະປອດໄພຈາກເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຖ້າທຸກຄົນປະຕິບັດລະບຽບທີ່ຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດປະເທດເຮົາກໍ່ຈະປອດໄພຈາກເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.ສຳລັບທຸກທ່ານ ທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງກັບຄືນສູ່ ສປປ ລາວ ຂໍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຄື:ມາໃຫ້ມາແບບຖືກລະບຽບກົດໝາຍ , ກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 , ແລະຈໍາກັດບໍລິເວນໃຫ້ຄົບຕາມຄໍາແນະນໍາ ປະຕິບັດລະບຽບອື່ນໆທີ່ຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ


ອ່ານເລີຍ ເຖິງທຸກໆທ່ານທີ່ຕ້ອງການຢາກເດີນທາງກັບຄືນສູ່ປະເທດລາວ ໃນຊ້ວງ ໂ ຄ ວ ິ ດ ລ ະ ບ າ ດ


ອ່ານເລີຍ ເຖິງທຸກໆທ່ານທີ່ຕ້ອງການຢາກເດີນທາງກັບຄືນສູ່ປະເທດລາວ ໃນຊ້ວງ ໂ ຄ ວ ິ ດ ລ ະ ບ າ ດ


ອ່ານເລີຍ ເຖິງທຸກໆທ່ານທີ່ຕ້ອງການຢາກເດີນທາງກັບຄືນສູ່ປະເທດລາວ ໃນຊ້ວງ ໂ ຄ ວ ິ ດ ລ ະ ບ າ ດ