6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ 743,46 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 48,11% ຂອງແຜນ

0
263

ທ່ານ ນາງ ບົວສະຫວັນ ລຸຍບົວ ທອງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການ ເງິນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ໄດ້ລາຍງານໃນກອງ ປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານປະຈຳ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ແລະວາງທິດທາງແຜນ ການຄາດຄະເນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2021 ຂອງພະແນກການເງິນແຂວງ ວັນທີ 8-9 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້ວ່າ: ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບງົບປະມານ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ເຊິ່ງສາ ມາດຈັດເກັບ ໄດ້ທັງໝົດ 743,46 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 48,11% ຂອງແຜນການປີໃນນີ້

ພູດຂອງສູນກາງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງໄດ້ທັງໝົດ 464,86 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 55,22% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບພາສີທີ່ເກີນແຜນຈຳນວນ 5,22% ຫຼື ເປັນເງິນ 43,94 ຕື້ກີບ ຈາກການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ລາຍຮັບຂອງທ້ອງຖິ່ນ 280,07 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນຈຳນວນ 72,12 ຕື້ກີບ.ສາເຫດທີ່ເກັບລາຍຮັບບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ ແມ່ນຍ້ອນຕົວເລກລາຍຮັບທີ່ມອບໃຫ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນສູງເກີນກວ່າຖານລາຍຮັບທີ່ມີ, ອີກຢ່າງກໍ່ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ

ໂຄວິດ-19, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການບໍ່ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດໄປຕາມແຜນທີ່ຂຶ້ນໄວ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດພັນທະປະເພດ ຕ່າງໆຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງລາຍຮັບທີ່ເກັບບໍ່ໄດ້ຈາກທຸລະກິດຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຢຸດເຊົາການເຄື່ອນໄຫວປະ ມານ 5 ຕື້ກີບ, ຈາກນັ້ນ, ຍັງຕິດພັນກັບນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນອາກອນເງິນເດືອນ ແລະ ອາກອນຈຸນລະວິສາຫະກິດຂອງລັດຖະບານເຊິ່ງໄດ້ຍົກເວັ້ນໄລຍະ 3 ເດືອນ (4,5,6) ຈຳນວນ 7,8 ຕື້ກີບ.

ສຳລັບຄາດຄະເນປະ ຕິບັດແຜນງົບປະມານ 6 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2021 ສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ 1.447,88 ຕື້ກີບ ຫຼືເທົ່າ ກັບ 93,70%, ໃນນັ້ນພູດຂອງສູນກາງ ໃຫ້ໄດ້ 844,57 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 100,33%, ພູດຂອງ ທ້ອງຖິ່ນຄາດຄະເນປະຕິບັດໃຫ້ ໄດ້ 603,31 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 85,76%. ສ່ວນລາຍຈ່າຍໝົດປີ 2021 ຈະປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ 737,58 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 99,93% ຂອງ ແຜນການປີ.