ໝາກໂມຮູບຊົງ ປີລາມິດ ລາຄາໜ່ວຍລະ 108.000 ເຢັນ ຫຼື ປະມານ 9 ລ້ານກີບ

0
302

ໝາກໂມຮູບຊົງ ປີລາມິດ ລາຄາປະມານໜ່ວຍ 9 ລ້ານກີບ ຍີ່ປຸ່ນ ພັດທະນາໝາກໂມ ຈາກໜ່ວຍກົມ ມາເປັນ 4 ຫຼ່ຽມ, ປະຈຸບັນ ພັດທະນາອອກມາເປັນຮູບຊົງ ປີລາມິດສວຍງາມ ງ່າຍໃນການຈັດເກັບ ແລະ ກາຍເປັນຂອງຂວັນ ອັນຊົງຄຸນຄ່າ. ລາຄາປະມານ ໜ່ວຍລະ 108.000 ເຢັນ ສະກຸນເງິນຍີ່ປຸ່ນ ຫຼືປະມານໜ່ວຍລະ 9 ລ້ານກີບ. ການອອກແບບ ຫມາກໂມຮູບຊົງ ປີລາມິດ (Pyramid) ນີ້ ແມ່ນຜົນງານຂອງຊາວສວນ ຢູ່ທີ່ເມືອງ Tsukigata ໃນແຂວງຮ໋ອກໄກໂດ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.


ໝາກໂມຮູບຊົງ ປີລາມິດ ລາຄາໜ່ວຍລະ 108.000 ເຢັນ ຫຼື ປະມານ 9 ລ້ານກີບ


ໝາກໂມຮູບຊົງ ປີລາມິດ ລາຄາໜ່ວຍລະ 108.000 ເຢັນ ຫຼື ປະມານ 9 ລ້ານກີບ


ໝາກໂມຮູບຊົງ ປີລາມິດ ລາຄາໜ່ວຍລະ 108.000 ເຢັນ ຫຼື ປະມານ 9 ລ້ານກີບ


ໝາກໂມຮູບຊົງ ປີລາມິດ ລາຄາໜ່ວຍລະ 108.000 ເຢັນ ຫຼື ປະມານ 9 ລ້ານກີບ