ລະມັດລະວັງ! ຂື້ນພູທ່າຟ້າ ມີລົດບັນທຸກເກີດອຸປະຕິເຫດປີ້ນຕັນທາງ

0
349

ລະມັດລະວັງ! ຂື້ນພູທ່າຟ້າ ມີລົດບັນທຸກເກີດອຸປະຕິເຫດປີ້ນຕັນທາງ ການເດີນທາງໃນຊວງລະດູຝົນ ບໍ່ວ່າຈະຂື້ນເໜືອ ຫຼື ລົງໃຕ້ ແມ່ນຢາກໃຫ້ມີສະຕິລະມັດລະວັງ ຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ ເຊີ່ງລ່າສຸດ, ວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້ ໜັງສືພິມບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ແຈ້ງວ່າ ມີລົດບັນທຸກເກີດອຸປະຕິເຫດປີ້ນຢູ່ພູທ່າຟ້າ ລະຫວ່າງທາງຫ້ວຍຊາຍ ແລະ ຫຼວງນໍ້າທາ ສ່ວນຄົນຂັບລົດປອດໄພ ການເດີນທາງໃນຊວງລະດູຝົນນີ້ຢ່າງມີສະຕິລະມັດລະວັງ, ໃນວັນທີ21.7.2021ນີ້ ມີລົດບັນທຸກເກີດອຸປະຕິເຫດຕຳກັນປິ້ນຢູ່ດອຍທ່າຟ້າ ລະຫວ່າງທາງຫ້ວຍຊາຍ ແລະ ຫວຼງນໍ້າທາ ສວ່ນຄົນຂັບລົດປອດໄພ. ຂໍ້ມູນຈາກ: ພອນລີ


ລະມັດລະວັງ! ຂື້ນພູທ່າຟ້າ ມີລົດບັນທຸກເກີດອຸປະຕິເຫດປີ້ນຕັນທາງ


ລະມັດລະວັງ! ຂື້ນພູທ່າຟ້າ ມີລົດບັນທຸກເກີດອຸປະຕິເຫດປີ້ນຕັນທາງ


ລະມັດລະວັງ! ຂື້ນພູທ່າຟ້າ ມີລົດບັນທຸກເກີດອຸປະຕິເຫດປີ້ນຕັນທາງ


ລະມັດລະວັງ! ຂື້ນພູທ່າຟ້າ ມີລົດບັນທຸກເກີດອຸປະຕິເຫດປີ້ນຕັນທາງ