ປີ2021 ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ ໄດ້ຂໍອະນຸມັດ ໃຫ້ການຊົດເຊີຍຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ອີກ 465 ຕື້ກວ່າກີບ

0
269

ປີ 2021 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ໄດ້ສະເໜີຫາ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແລະກະຊວງການເງິນ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້ວຽກງານເວນຄືນທີ່ດິນ-ຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈຳນວນ 465,07 ຕື້ກີບ.

ທ່ານ ຈັນຕຸລາ ພະນະລາສີ ຫົວໜ້າຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມ ຊຸກຍູ້ວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ມີຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໃນວັນພຸດ ວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2021 ວ່າ: ລວມຄວາມຄືບຫນ້າທັງໝົດຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຕ່ບໍ່ເຕ່ນ ຫາ ສະຖານີວຽງຈັນໃຕ້ (ທ່ານາແລ້ງ) ລວມຄວາມຍາວ 426 ກິໂລແມັດ ມາຮອດວັນທີ 31 ພຶດສະພາ ປີ 2021 ສໍາເລັດ 92,80%.

ໄດ້ແບ່ງການກໍ່ສ້າງອອກເປັນ 2 ຊ່ວງ, ສະເພາະຄວາມຄືບຫນ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊ່ວງທີ 1 (409 ກິໂລແມັດ) ແຕ່ບໍ່ເຕ່ນ ຫາ ສະຖານີໂດຍສານນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລວມຄວາມຍາວ 409 ກິໂລແມັດ ປະຕິບັດສໍາເລັດ 98,80% ຂອງວຽກງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງລົດໄຟ.

ສ່ວນຄວາມຄືບຫນ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊ່ວງທີ 2 ແຕ່ສະຖານີໂດຍສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ສະຖານີສິນຄ້າວຽງຈັນໃຕ້ ທີ່ທ່ານາ

ແລ້ງ ລວມຄວາມຍາວ 17 ກິໂລແມັດປະຕິບັດສໍາເລັດ 72% ຂອງວຽກງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງລົດໄຟ.ໄດ້ເບີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍທັງຫມົດ ຈໍານວນ 1.488,59 ຕື້ກີບ

ໃຫ້ບັນດາແຂວງ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນນີ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ບ້ວງເງິນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ມູນຄ່າ 808,72 ຕື້ກີບ ແລະບ້ວງເງິນຂອງບໍລິສັດລົດໄຟລາວ-ຈີນ ມູນຄ່າ

679,87 ຕື້ກີບ.ສໍາລັບແຜນງົບປະມານການເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງຂອງໂຄງການ ປີ 2021 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ໄດ້ສະເໜີຫາ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແລະກະຊວງການເງິນ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້ວຽກງານເວນຄືນທີ່ດິນ-ຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງຂອງໂຄງການຈຳນວນ 465,07 ຕື້ກີບ.