ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວໃນບໍລິເວນແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ

0
254

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຜ່ນດິນໄຫວແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ລາຍງານການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2021 ເວລາ 01 ໂມງ 10 ນາທີ ໄດ້ພົບສັນຍານການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວພາຍໃນປະເທດລາວ ຫລັງຈາກເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ຈໍານວນ 03 ຄັ້ງ ໃນບໍລິເວນແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ:

1. ໃນເວລາ 01:10:28, ຂອງໂມງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ພົບສັນຍານແຜ່ນດິນໄຫວຈຸດສູນກາງເສັ້ນຂະໜານທີ 20.6 ອົງສາເໜືອ ແລະ ເສັ້ນແວງທີ 101.6 ອົງສາຕາເວັນອອກ ຄວາມແຮງສັ່ນສະເທືອນວັດແທກໄດ້ 2.5 ຣິກເຕີ, ເຊິ່ງມີຄວາມເລີກຈາກເທິງໜ້າດິນ ປະມານ 5 Km ຈຸດສູນກາງເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ຢູ່ທີ່ບໍລິເວນ ບ້ານທົ່ງຕຸງ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເຊິ່ງຈຸດເກີດແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງໄຊ ປະມານ 33 Km.

2. ໃນເວລາ 01:46:30, ຂອງໂມງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ພົບສັນຍານແຜ່ນດິນໄຫວຈຸດສູນກາງເສັ້ນຂະໜານທີ 20.8 ອົງສາເໜືອ ແລະ ເສັ້ນແວງທີ 101.6 ອົງສາຕາເວັນອອກ ຄວາມແຮງສັ່ນສະເທືອນວັດແທກໄດ້ 3.3 ຣິກເຕີ, ເຊິ່ງມີຄວາມເລີກຈາກເທິງໜ້າດິນປະມານ 5 Km ຈຸດສູນກາງເກີດ ແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ທີ່ບໍລິເວນ ບ້ານນໍ້າໂມ້ ເມືອງນາໝໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເຊິ່ງຈຸດເກີດແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງນາໝໍ້ ປະມານ 9 Km.

3. ໃນເວລາ 01:50:46, ຂອງໂມງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ພົບສັນຍານແຜ່ນດິນໄຫວຈຸດສູນກາງເສັ້ນຂະໜານທີ 20,3 ອົງສາເໜືອ ແລະ ເສັ້ນແວງທີ 101.1 ອົງສາຕາເວັນອອກ ຄວາມແຮງສັ່ນສະເທືອນວັດແທກໄດ້ 2.0 ຣິກເຕີ, ເຊິ່ງມີຄວາມເລີກຈາກເທິງໜ້າດິນປະມານ 7 Km ຈຸດສູນກາງເກີດ ແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ທີ່ບໍລິເວນ ເມືອງນາແລ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ເຊິ່ງຈຸດເກີດແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງນາແລ ປະມານ 26 Km. ເບື້ອງຕົ້ນຍັງບໍ່ມີລາຍງານຜົນເສຍຫາຍ.