ຫົດຫູ່ໃຈ!2ນ້ອງເອື້ອຍກອດຄໍກັນຮ້ອງໄຫ້ແມ່ຈາກໄປຍ້ອນ ໂ ຄ ວິ ດປ່ອຍລູກທັງສອງເປັນເດັກກ່ຳພ້າ

0
1058

ແມ່ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫວ່ງນະ….ລູກໃຫຍ່ແລ້ວ ດ່ຽວລູກຈະດູແລນ້ອງເອງ.!! ເປັນຄຳເວົ້າເດັກຍິງອາຍຸປະມານ8-9ປີ ແອັດເຫັນຄລິບແລ້ວນ້ຳຕາມັນໄຫຼ່ອອກມາເອງ..

ແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍທັງສອງຈາກໄປຍ້ອນຕິດໂ ຄ ວິ ດ.ຄາດວ່າເດັກສອງຄົນກໍ່ຄືຈະບໍ່ມີພໍ່ເພາະອາໄສຢູ່ນຳແມ່ໃນໝູ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງ ແຕ່ແມ່ກໍ່ຕ້ອງມາລາໂລກໄປຍ້ອນໂຄວິດ

ລູກສາວຜູ້ກົກໄດ້ເວົ້າກັບຮ່າງຂອງແມ່ວ່າ:ຖ້າແມ່ຈາກໄປແລ້ວໃຫ້ລູກໄປຢູ່ບ້ານລ້ຽງເດັກກຳພ້າແມ່ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງເດີ ລູກໃຫຍ່ແລ້ວລູກຈະດູແລນ້ອງເອງ

ເຫັນແລ້ວຕາອີຕົນແທ້ເດຂໍໃຫ້ພວກເຈົ້າທັງສອງເຕີບໃຫ່ຍດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຂໍໃຫ້ຜ່ານວິກິດນີ້ໄປໄວໆເດີ ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ປະເທດໄທ