ເຈິແບບນີ້ກໍ່ຕ້ອງແລ່ນ ຕຶກເບັດຢູ່ດີໆ ມາແບບນີ້ ຕົວໃຜ ຕົວມັນເດີ້

0
326

ເຈິແບບນີ້ກໍ່ຕ້ອງແລ່ນພໍ້ເຈົ້າຖິ່ນເພີ່ນ ເກືອບຖິ້ມຮອດຄັນເບັດ ເຫັນແຕ່ເກີບເຈົ້າຂອງເກີບຢູ່ໃສນໍ

ພໍ້ເຈົ້າຖິ່ນເພີ່ນ ເກືອບຖິ້ມຮອດຄັນເບັດຄົນຕ່າງຖິ່ນໄປນິຖ້າບໍ່ລະວັງຢ້ານຖືກມັນຈະທຳຮ້າຍຢູ່ເດີ້. ເຈົ້າຂອງເກີບຫັ່ນບໍ່ເຖິງຂັ້ນໄດ້ຂ້າໄກ່ສູ່ຂວັນຕີ້ ຂື້ນຕົ້ນໄມ້ບໍ່ຍອມລົງເລີຍ ຢູ່ບ້ານໝາກນາວເໜືອ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຈິແຂ້ໂຕເປັນໆແບບນີ້ກໍ່ບໍ່ໄຫວເດີ້ ບໍ່ຄວນປ່ອຍປະລະເລີຍແບບນີ້ ຈັ່ງໃດກໍ່ຂໍໃຫ້ພາກັນລະມັດລະວັງເດີ້ຄັນປ່ອຍປະເອົາໄວ້ແບບ

ນີ້ບໍ່ດີແນ່ນອນ ເພາະເປັນສັດທີ່ບໍ່ຄວນມາຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳທີ່ປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍແບບນີ້ ຄວນຂັງໄວ້ໃນກົງ ສັດແບບນີ້ຄວນໄປຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ອະນຸລັກໄວ້ ຫຼື ໃນສວນສັດເທົ່ານັ້ນຫຼື ສະນັ້ນຈຶ່ງຢາກໃຫ້ແຈ້ງອຳນາດການປົກຄອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຫ້ຮັບຊາບເພາະເປັນສັດທີ່ອັນຕະລາຍຫຼາຍ ແລະເພື່ອເຕືອນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ລະມັດລະວັງກັນ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນແຮງຈະເປັນອັນຕະລາຍກັບປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ບໍລິເວນນັ້ນ


ເຈິແບບນີ້ກໍ່ຕ້ອງແລ່ນ ຕຶກເບັດຢູ່ດີໆ ມາແບບນີ້ ຕົວໃຜ ຕົວມັນເດີ້