ຫນຸ່ມນ້ອຍໂພດເຕືອນ ຢ່າຂັບລົດຂີ່ໄວ ແຕ່ງລົດ ພາດເສຍຂາ ຂ້າງຫນຶ່ງ

0
337

ຫນຸ່ມນ້ອຍໂພດເຕືອນ ຢ່າຂັບລົດຂີ່ໄວ ແຕ່ງລົດ ພາດເສຍຂາ ຂ້າງຫນຶ່ງ ນີ້ຄືຄຳເຕືອນ ເຫືອງ ດານຸວົງ ວ່າຕໍ່ໄປລູກຊິຂໍປະຕິຍານຕົນວ່າລູກຊີບໍ່ແຕ່ງລົດໃສທໍ່ດັງອິກຕໍ່ໄປ

ຂໍໂທດຫລາຍໆກັບສັງຄົມບ້ານເມືອງທັ້ງຄົນຊົມແລະຄົນດ່າຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຄິດເລີຍວ່າຊີມາຮອດຂ້ອຍມື້ນີ້ຂ້ອຍໄດ້ເສີຍຂາເບືອງຫນື່ງໄປແລ້ວ

ໃຜທີຄິດຢາກແຕ່ງລົດເຊົາໄດ້ກະເຊົາເດີຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ ທີ່ແຕ່ງລົດຊິ້ງລົດ ລະມັດລະວັງ ຄວາມເສຍໃຈ ສູນເສຍ ເກີດກັບຝຜກໍ່ບໍ່ດີແຕ່ເມື່ອມີຄົນເຕືອນ ເຂົາຈະກາຍເປັນຄູທີ່ດີ


ແຊຣ໌ປະສົບການ ຫນຸ່ມນ້ອຍໂພດເຕືອນ ຢ່າຂັບລົດຂີ່ໄວ ແຕ່ງລົດ ພາດເສຍຂາ ຂ້າງຫນຶ່ງ