ດ່ວນໆ..!!! ຂ່າວດີ ມາອີກແລ້ວພີ້ນ້ອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສືບຕໍ່ຫຼຸດຄ່າໄຟ 3% ຈົນເຖິງເດືອນ 12

0
390

ດ່ວນໆ..!!! ຂ່າວດີ ມາອີກແລ້ວພີ້ນ້ອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສືບຕໍ່ຫຼຸດຄ່າໄຟ 3% ຈົນເຖິງເດືອນ 12 ຖືວ່າເປັນຂ່າວດີທີ່ສຸດທີ່ລັດວິສະກິດໄຟຟ້າລາວແຈ້ງການການຫຼຸດຄ່າໄຟໃຫ້ປະຊາຊົນຊ້ວງວິກິດໂຄວິດແບບນີ້

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການນະໂຍບາຍຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າ 3% ຂອງພາກທີ່ຢູ່ອາໄສ ຮອດເດືອນ ທັນວາ 2021 ນີ້,ເພື່ອເປັນການບັນເທົາຜົນກະທົບຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງຈະເລີ້ມປະຕິບັດທົ່ວປະເທດ ໝາຍເຫດ:ຖ້າຫາກທ່ານໃດມີປັນຫາກ່ຽວກັບໄຟຟ້າ ສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ ສາຍດ່ວນ 1199 ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະສູນບໍລິຫານໃກ້ບ້ານທ່ານ


ດ່ວນໆ..!!! ຂ່າວດີ ມາອີກແລ້ວພີ້ນ້ອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສືບຕໍ່ຫຼຸດຄ່າໄຟ 3% ຈົນເຖິງເດືອນ 12


ດ່ວນໆ..!!! ຂ່າວດີ ມາອີກແລ້ວພີ້ນ້ອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສືບຕໍ່ຫຼຸດຄ່າໄຟ 3% ຈົນເຖິງເດືອນ 12


ດ່ວນໆ..!!! ຂ່າວດີ ມາອີກແລ້ວພີ້ນ້ອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສືບຕໍ່ຫຼຸດຄ່າໄຟ 3% ຈົນເຖິງເດືອນ 12