ແຈ້ງການ…!!! ເຖີງ:ບັນດາບໍລີສັດ,ຜູ້ປະກອບການແລະຫ້າງຮ້ານ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ພາຍໃນ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ.

0
554

ແຈ້ງການ: ເຖີງ ບັນດາບໍລີສັດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ.

ເລື່ອງ: ການສະໝັກຮັບເອົາພະນັກງານ-ກຳມະກອນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຈະເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານຂອງຕົນ. ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: