ຄີມປຸງ ມາດຕະຖານຢູ່ໃສເຮັດໃດກ້າໃຊ້ບັນດາສາວງາມ

0
550

ກັບມາອີກແລ້ວກະແສຄີມປຸງ ອາດແມ່ນຫາກໍ່ພົບພິລຸດ ຫຼື ວັນດີຄືນດີຄີມນັ້ນໄປພົບກັບຜູ້ໃຈກ້າ ກ້າທີ່ຈະບອກຄວາມເປັນຈີງຈັ່ງມີບົດເຕືອນສາວໆທີ່ມັກໃຊ້ຄີມປຸງອອກມາເຕືອນສະຕິທຸກຄົນ.

ຄີມໜ້າຂາວອອກມາຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍໃນສື່ອອນລາຍບໍ່ຮູ້ໂຕໃດເປັນຂອງດີທີ່ໃຊ້ແລເວຈະປອດໄພ ແຕ່ອັນທີ່ແນ່ນອນຄືໂຄສະນາເກີນຈີງ ໜ້າຂາວຢ່າງໄຮ້ທີ່ຕິ ແຕ່ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍຄົນທີ່ໂຄສະນາຂາຍໃຊ້ຄີມນັ້ນຫຼືບໍ

ມື້ນີ້ເຮົາມາເບິ່ງປະສົບການຈາກຜູ້ໃຊ້ຈີງມາ ເລົ່າໃຫ້ຟັງ ເພື່ອເປັນການເຕືອນສະຕິໃຜທີ່ກຳລັງຄິດຈະໃຊ້


1. ຄີມປຸງ ເວລາໃຊ້ຄີມປຸງຫນ້າຈະໃສ ແຕ່ເວລາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄີມນັ້ນແລ້ວຫນ້າຈະຄັນ ເຫມືອນມີແມ່ພະຍາດໄຕ່ໃນຫນ້າເລີຍ.
2.ຄີມອີກປະເພດຫນຶ່ງ(ບໍ່ບອກຍີ່ຫໍ້ແລ້ວກັນ) ຕອນໃຊ້ຫນ້ານີ້ໂຄດຂາວນຽນແຕ່ ຂາດຄີມສິວຂື້ນເຕັມເລີຍ ໄດ້ໄປປືກສາແພດ ແພດແນະນຳວ່າຄີມນັ້ນມີສານປະຫລອດ ໃຫ້ຢຸດໃຊ້.