ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້…!!!ເຄືອເຂົາເລືອດ ສະມຸນໄພຈາກທຳມະຊາດ ສາລະພັດປະໂຫຍດເປັນຢາດີຫຼາຍຢ່າງ.

0
207

ມາແບ່ງປັນຄວາມຮູ້!ເຄືອເຂົາເລືອດ: ສະມຸນໄພຈາກທຳມະຊາດທີ່ດີກ່ວາຢາສຳເລັດຮູບ ຊ່ວຍເພີ່ມນໍ້າໜັກທີ່ດີໃຫ້ສຳລັບຄົນທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດຕໍ່າ.

ຄົນທີ່ຂາດເລືອດຂື້ນຫົວຫຼືເຈັບຫົວ ຄົນທີ່ອ່ອນເພຍແລະຈ່ອຍ ຕ້ອງການເພີ່ມນ້ຳໜັກໃຫ້ມີຜິວງາມ ລົດຄວາມຄຽດ ແລະ ຄວາມອິດເມື່ອຍ

ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍອາຍຸ 2 ປີຂື້ນໄປບໍ່ກິນອາຫານແລະເຕີບໃຫຍ່ຊ້າ ແມ່ຍິງປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ ຜູ້ສູງອາຍຸເປັນໂລກເລືອດຈາງຫລືມີຄວາມເຈັບປວດຮ່ວມກັນ.

ແມ່ຍິງຫຼັງເກີດລູກແລະການຂາດນ້ຳນົມໃນການລ້ຽງລູກ,ປ້ອງກັນການສູນເສຍຜົມການເພີ່ມປະສິດທິພາບທາງອະໄວຍະວະເພດ.
ການເບື່ອອາຫານ, ການນອນບໍ່ຫຼັບ.

+ ວິທີການນ້ຳໃຊ້: ຕັດມາຊອຍບາງໆຕາກໃຫ້ແຫ້ງຕົ້ມກິນຫຼືດອງເຫຼົ້່າສຳລັບຄົນທີ່ມັກດື່ມເຫຼົ້າ

ຂອບໃຈທີ່ມາ:ອຸປະກອນເດີນປ່າ-ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ