ຄົງມີແຕ່ແມ່ທີ່ລ້ຽງ ແລະດູແລລູກຢ່າງສຸດຊີວິດ ແລ້ວລູກເດ?

0
257

ຄຳວ່າແມ່ຜູ້ໃດໄດ້ເປັນແມ່ຈິ່ງເຂົ້າໃຈວ່າ ຮັກລູກຍິ່ງກວ່າຊີວິດເລີ່ມຈາກສິ່ງນ້ອຍໆ ຖ້າແມ່ສາມາດບັງແດດໃຫ້ລູກໄດແມ່ຈະຄອຍງ່ຽງຕາມເງົາຕາເວັນໃຫ້ລູກໄດ້ຮົ່ວມເຢັນ ຖ້າແມ່ອົດໄດ້ບໍຕາຍແມ່ຈະຍົກເຂົ້ານ້ຳຊ້ຳປາໃຫ້ລູກທຸກເມັດ ສຳລັບແມ່ແລ້ວບໍ່ມີສິ່ງໃດມີຄ່າເທົ່າລູກ ຈະທຸກຫຼືສຸກລູກຕ້ອງມາກ່ອນ.

ແມ່ເລີ່ມມີຫວັງແຕ່ແຕັດຂຶ້ນສອງຂີດ ບົ່ງບອກວ່າກຳລັງມີອີກຊີວິດນ້ອຍໆໃນທ້ອງ ຍອມທຸກທໍລະມານແຕ່ມື້ຖືພາໄປຈົນເກີດ ເຖິງແມ່ນຈະເປັນໄລຍະເວລາທີ່ລຳບາກຫຼາຍຄັ້ງຕ້ອງອົດເຈັບປວດໄປທັ້ງຕົວນອນບໍ່ໄດ້ກິນບໍອີ່ມ ໄດ້ໃສ່ນ້ຳປະທັງຊີວິດ ເທົ່ານັ້ນຍັງບໍ່ພໍຕ້ອງມາເຈັບປວດທໍລະມານໃນມື້ເກີດເອົາຊີວິດແມ່ແລກກັບຊີວິດນ້ອຍໆອີກໜຶ່ງໃຫ້ໄດ້ເກີດມາ.

ແມ່ຍອມເຈັບເພື່ອຢາກໃຫ້ລູກໄດ້ມືນຕາເບີ່ງໂລກ ແມ່ພະຍາຍາມທົນຄວາມທຸກຄວາມເຈັບປວດແລະອົດທົນພຽງເພາະຢາກໃຫ້ລູກສະບາຍ ແມ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ກິນເຂົ້າອີ່ມ, ບໍໄດ້ອາບນ້ຳຢ່າງສະໃຈຈັກຄັ້ງ ໄປໃສຕ້ອງຮີບມາຢ້ານລູກຫິວຢ້ານລູກລົ້ມຢ້ານຈະເຈັບດວງໃຈຂອງແມ່.

ຄວາມຮັກຂອງແມ່ນີ້ຍາກຈະພັນລະນາຖີ່ຖ້ວນ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ເປັນແມ່ເອງຈັ່ງຮູ້ວ່າຮັກຂອງແມ່ຍິ່ງໃຫຍ່ພຽງໃດ ແຕ່ເມື່ອລູກແຕ່ລະຄົນໃຫຍ່ກ້າໜ້າບານ ຄວາມປາດຖະຫນາ ແລະສິ່ງທີແມ່ວາດຝັນຍາມປ່ວຍຍາມແກ່ກັບກາຍເປັນຝັນຮ້າຍ😢

ນີ້ຄືພາບທີ່ແມ່ເກີດລູກມາຕັ້ງຫຼາຍຄົນແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ ບໍ່ເອົາຫົວໃສ່ໃຈຊາຄົນທີ່ໃຫ້ຊີວິດກັບເຮົາມາ ໂອ…..​ນ້ໍໃຈບາບໃຈມານຄືເຮັດກັບແມ່ໄດ້ເຖິງຂະຫນາດນີ້ຖິ້ມໄດ້ປານນີ້

ເຫັນຮູບແລ້ວປວດໃຈແທນເດ ແຕ່ບາບບຸນຄຸນໂທດມີຈີງ ແມ່ທຸກຄົນບໍເຄີຍສາບແຊ່ງລູກ ຫາກວັນໜຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລູກຮູ້ວ່າສວາຍເກີນໄປ.