ເມືອງໜອງບົກ ປະກາດລ໋ອກດາວ ປິດການເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນຮອດ 25 ກັນຍາ 2021.

0
427

ເມືອງໜອງບົກ ປະກາດ ປິດການເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງ ນັບແຕ່ວັນທີ 12 ຫາ 25 ກັນຍາ 2021 ເຖິງ: ບັນດາຫ້ອງການ, ກໍາລັງ ປກຊ-ປກສ ເມືອງ, ກອງຮ້ອຍຊາຍແດນ 315, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານໃນທົ່ວເມືອງຫນອງບົກ.ເລື່ອງ: ການເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມງວດໃນມາດຕະການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19, ເພື່ອເປັນການຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ເມືອງຫນອງບົກ ແລະ ໄດ້ປິດບ້ານແດງ ຈໍານວນ 01 ບ້ານ ຄື: ບ້ານໂພນ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການມີດັ່ງນີ້:


ເມືອງໜອງບົກ ປະກາດລ໋ອກດາວ ປິດການເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນຮອດ 25 ກັນຍາ 2021.


ເມືອງໜອງບົກ ປະກາດລ໋ອກດາວ ປິດການເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນຮອດ 25 ກັນຍາ 2021.


ເມືອງໜອງບົກ ປະກາດລ໋ອກດາວ ປິດການເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນຮອດ 25 ກັນຍາ 2021.


ເມືອງໜອງບົກ ປະກາດລ໋ອກດາວ ປິດການເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນຮອດ 25 ກັນຍາ 2021.


ເມືອງໜອງບົກ ປະກາດລ໋ອກດາວ ປິດການເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນຮອດ 25 ກັນຍາ 2021.


ເມືອງໜອງບົກ ປະກາດລ໋ອກດາວ ປິດການເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນຮອດ 25 ກັນຍາ 2021.
.

ເມືອງໜອງບົກ ປະກາດລ໋ອກດາວ ປິດການເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນຮອດ 25 ກັນຍາ 2021.
.

ເມືອງໜອງບົກ ປະກາດລ໋ອກດາວ ປິດການເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນຮອດ 25 ກັນຍາ 2021.