ສະໝັກດ່ວນ…!!! ປະກາດ ຕ້ອງການພະນັກງານຫຍິບ ຈຳນວນຫຼາຍ ເງີນເດືອນ2ລ້ານ-3ລ້ານກີບ (ຢູ່ຟຮີ ກິນຟຮີ ມີທີ່ພັກໃຫ້ພ້ອມ)

0
811

ປະກາດຮັບສະໝັກ !

ຕ້ອງການພະນັກງານຫຍິບ ທີ່ຫິຍບເປັນແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງການຢາກຮຽນຫິຍບ ຈຳນວນ 10 ຄົນ ພະນັກງານ ຊ່ວຍວຽກ 5 ຄົນພະນັກງານຊາຍ 2 ຄົນພະແນກຄີວຊີ 2 ຄົນ

+ ພະແນກຫິຍບ ພະນັກງານຫິຍບເກດ A ລາຍໄດ້ ລວມທັງໝົດ 2,000,000 ຫາ 3,000,000 ກີບຕໍ່ເດືອນພະນັກງານຫິຍບເກດ B ລາຍໄດ້ ລວມທັງໝົດ 1.700,000 ຫາ 2,000,000 ກີບຕໍ່ເດືອນພະນັກງານຫິຍບເກດ C ລາຍໄດ້ ລວມທັງໝົດ 1.400,000 ຫາ 1.600,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ

+ ພະແນກຊ່ວຍວຽກ ລາຍຮັບທັງໝົດ 1,300,000 ຫາ 1,400,000 ຕໍ່ເດືອນ ໝາຍເຫດ:ບໍລິສັດລ້ຽງເຂົ້າມື້ໜື່ງສາມຄາບ ເຊົ້າ,ສວາຍ,ແລງ ,ມີຫໍພັກ ນ້ຳປະປາ,ໄຟຟ້າ ໃຫ້ຢູ່ຟີ.ມີອໍເດີຕະຫຼອດປີ.

ສົນໃຈເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ໂຮງງານ ຕັດຫຍິບ ຣິກກາຣ໌ໂດ ກາເມັນ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂພນສະຫັວນເໜືອ ມ.ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.
ສົນໃຈໂທໃນໂມງການ,

ຕ້ອງການຜູ້ສົນໃຈແທ້ໆ ຕິດຕໍ່ມາເອງຕາມເບີຕໍ່ໄປນີ້ເລີຍເດີ້ 021 352 736 ຫ້ອງການ 020 555 02 454 / ວອດແອັບ 020 544 21 546 ວອດແອັບ

ທີ່ມາ:Riccardo Garment Co.,Ltd