ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ,ນ້ຳຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ປະກອບມີສວນສາທາລະນະ, ທາງຍ່າງ, ສວນດອກໄມ້

0
454

ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ ເທດສະບານເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ແມ່ນໂຄງການພັດທະນາ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ສົ່ງເສີມຂີດຄວາມສາມາດ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ເຊິ່ງທະນາຄານໂລກ ເປັນຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເງິນກູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈຳນວນຫນຶ່ງ ປັດຈຸບັນ ໂຄງການພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີຄວາມຄືບຫນ້າໃນລະດັບຫນຶ່ງແລ້ວ.


ທ່ານ ລີຢິ້ງ ໄຊເຢຍຊ່າງ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ເທດສະບານເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວວ່າ: ໂຄງການນີ້ ມີ 2 ຊ່ວງສັນຍາ ມີຄວາມຍາວທັງຫມົດ 8,66 ກິໂລແມັດ ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງຫມົດ 13 ລ້ານ 5 ແສນໂດລາສະຫະລັດ ປັດຈຸບັນ ແມ່ນພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໃນຊ່ວງທີ1 ໂດຍເລີ່ມຈາກຂົວນ້ຳກໍ 2 ຫາ ຂົວນ້ຳກໍ 4 ມີຄວາມຍາວທັງຫມົດ 1 ພັນ 3 ຮ້ອຍກວ່າແມັດ.

ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງມາແຕ່ທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ ໂດຍແມ່ນ ບໍລິສັດ ກວາງຕຸ້ງ ບໍລິຫານຈັດການນ້ຳ ແລະ ວິສະວະກຳໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເບີ 3 ຈຳກັດ, ແຂວງກວາງຕຸ້ງ ສປ ຈີນ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແມ່ນ ບໍລິສັດ ອີສານ ສປ ເກົາຫລີ ຮ່ວມກັບ ລັດວິສາຫະກິດ ວິສະວະກຳ ຄົມມະນາຄົມ ສປປ ລາວ. ຄາດຄະເນຈະໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 15 ເດືອນ ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ ຊ່ວງທີ 1 ທັງໝົດ 3 ລ້ານ 7 ແສນກວ່າໂດລາສະຫະລັດ. ໜ້າວຽກມີ: ສວນສາທາລະນະ, ທາງຍ່າງ, ສວນດອກໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີຫລາຍຫນ້າວຽກພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດ ເຊັ່ນ: ວຽກອະນາໄມ, ຕັ້ງແຄ້ມພະນັກງານ, ປັກຫລັກຫມາຍກໍ່ສ້າງ, ກະກຽມລໍ່ແທ່ງເບຕົງ ມີຄວາມຄືບຫນ້າ 2,04% ຂອງແຜນການ ໃນສັນຍາທີ1.


ທ່ານ ຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ ເທດສະບານເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນຊ່ວງທີ 2 ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຳຫຼວດອອກແບບ, ກວດກາ ແລະ ຮັບຮອງແບບ ສໍາລັບໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມເທດສະບານ ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນໂຄງການໃຫຍ່ ແລະ ກວມເອົາພື້ນທີ່ເປັນຈໍານວນຫລາຍ ໂດຍອີງຕາມແຜນຂອງໂຄງການແລ້ວ ເຫັນວ່າ: ມີຈຳນວນ 16 ບ້ານ ພາຍໃນເທດສະບານເມືອງໄຊ ທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້.