ຕາອີຕົນ!ນັ່ງກິນເຂົ້າສວາຍຢູ່ຖຽງນາຟ້າຜ່າເສຍຊີວິດ3ຄົນມີແມ່ມານ1ຄົນ

0
1124

ເຫດການໜ້າເສົ້າ ເຫດການເກີດເມື່ອວັນທີ 9 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2021 ໄດ້ເກີດເຫດການຟ້າຜ່າຄົນເສຍຊິວິດທີ່ບ້ານໂພນ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງກິນເຂົ້າສວຍຢູ່ຖຽງນາ (ຟ້າຜ່າເສົາຖຽງ) ເຊິ່ງມີຜູ້ ເສຍຊິວິດ 3 ຄົນ ບາດເຈັບ 4 ຄົນ ໃນນັ້ນມີນັກຮຽນ 2 ຄົນເຊິ່ງຮຽນຢູ່ ຮຮ ມສ ເມືອງວາ ເມືອງ ປາກລາຍ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຜູ້ໜຶ່ງແມ່ນແມ່ມານກຳລັງທ້ອງ3ເດືອນເປັນຕາອີຕົນ

ເຫດການໜ້າເສົ້າ ເຫດການເກີດເມື່ອວັນທີ 9 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2021 ໄດ້ເກີດເຫດການຟ້າຜ່າຄົນເສຍຊິວິດທີ່ບ້ານໂພນ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງກິນເຂົ້າສວຍຢູ່ຖຽງນາ (ຟ້າຜ່າເສົາຖຽງ) ເຊິ່ງມີຜູ້ ເສຍຊິວິດ 3 ຄົນ ບາດເຈັບ 4 ຄົນ ໃນນັ້ນມີນັກຮຽນ 2 ຄົນເຊິ່ງຮຽນຢູ່ ຮຮ ມສ ເມືອງວາ ເມືອງ ປາກລາຍ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຜູ້ໜຶ່ງແມ່ນແມ່ມານກຳລັງທ້ອງ3ເດືອນເປັນຕາອີຕົນ