ບົດຮຽນເຕືອນໃຈພໍ່ແມ່ ມີລູກນ້ອຍຕ້ອງເບິ່ງໃຫ້ດີ

0
328

ບົດຮຽນເຕືອນໃຈພໍ່ແມ່ ມີລູກນ້ອຍຕ້ອງເບິ່ງໃຫ້ດີ ລູກນ້ອຍການຈຳກັດຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກອຶດອັດ ແຕ່ຖ້າຈະຕາມໃຈທຸກຢ່າງອັນມີອັນຕະລາຍອ້ອມຮອບ ແນວໃດກໍ່ຕາມແຕ່ ພໍ່ແມ່ທຸກຄົນແມ່ນຮັກລູກຍິ່ງກວ່າຊີວິດເມື່ອລູກເຈັບພໍ່ແມ່ເຈັບຍິ່ງກວ່າສະເໝີ.

ມື້ນີ້ແອັດເຫັນເລື່ອງລາວເຕືອນໃຈພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງມາດເຕືອນກັນ ເລື່ອງນີ້ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງເຖິງຊີວິດ ແຕ່ເມື່ອເກີດຂຶ້ນແລ້ວກໍ່ແກ້ໄຂບໍ່ງ່າຍປັນໃດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຈຸດຄັບແຄບຄືຫູ, ດັງ ບໍ່ອີຫຼີໝໍກໍບໍຢາກສ່ຽງນຳ.

ລູກຂອງແມ່ຄົນນີ້ບໍ່ຮູ້ຫຼິ້ນແນວໃດ ໝາກກະຕຸ້ມ ຫຼື ໝາກປັດເຂົ້າໄປຄາຢູ່ໃນຮູຫູ  ພໍແມ່ສ່ອງເບິ່ງຫູລູກແມ່ກະຈົນສັ່ນ ຮີບພາລູກໄປໂຮງໝໍ ໄປ2ຄິນິກບໍ່ຮັບ ພາລູກໄປໂຮງໝໍໃຫ້ໝໍຊ່ວຍເອົາອອກດ່ວນ😪

ງານນີ້ໝໍໄດ້ຊ່ວຍດູດເອົາລູກກະຕຸ້ມອອກຢ່າງປອດໄພ ແຕ່ຂະນະເອົາອອກລູກໄຫ້ສຸດແຮງ ຜູ້ເປັນແມ່ກໍ່ເຈັບຍິ່ງກວ່າ ຈິ່ງຝາກເຕືອນພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໃຫ້ເບິ່ງແຍງລູກໃຫ້ດີ ຂອງຫຼິ້ນປະເພດແບບນີ້ຢ່າໃຫ້ລູກນ້ອຍຫຼິ້ນ.