ພະນັກງານແພດວິເຄາະ ໜຶ່ງໃນໜ່ວຍງານທີ່ຮັບມືກັບການ ລະບາດໂ ຄ ວ ິ ດ ໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ

0
779

ພະນັກງານແພດວິເຄາະ ໜຶ່ງໃນໜ່ວຍງານທີ່ຮັບມືກັບການ ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດພະນັກງານແພດວິເຄາະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການກວດຫາເຊື້ອນັບຕັ້ງແຕ່ ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020 ມາຮອດປັດຈຸບັນ ທຸກແຂວງທົ່ວປະເທດມີຄວາມສາມາດກວດຊອກ ຫາເຊື້ອໄດ້ດ້ວຍວິທີວິເຄາະທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.

ການເກັບ ແລະ ກວດຕົວຢ່າງແມ່ນມີມູນຄ່າມະຫາສານ ແລະ ຈຸດທີ່ ສຳຄັນຫລາຍ ກໍຄືໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ອາໄສເຫື່ອແຮງຂອງບຸກຄະລາ ກອນທີ່ມີຢ່າງຈຳກັດ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໜັກຕໍ່ເນື່ອງກັນເປັນເວລາເກືອບ 2 ປີ. ທ່ານສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໄດ້ດ້ວຍການຢູ່ເຮືອນ ແລະ ບໍ່ເອົາຕົນເອງໄປ ຢູ່ບ່ອນສ່ຽງໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດພາຍໃນຊຸມຊົນ.

ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງເຂົ້າໃຈນຳກັນວ່າ ເຮົາຈະຄວບຄຸມການລະບາດ ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອທຸກຄົນຮ່ວມມືກັນປະຕິບັດມາດຕະການທາງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ມາດຕະການທາງສັງຄົມ ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຕ້ອງປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ທາງແພດ-ໝໍແນະນຳໃຫ້ເຄັ່ງຄັດ ແລະ ປະຕິ ບັດມາດຕະການທາງສັງຄົມທີ່ມີການປັບປຸງເປັນແຕ່ລະໄລຍະຕາມສະພາບຂອງການລະບາດ. ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພ້ອມພຽງກັນແມ່ນ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ພຽງໜຶ່ງຄົນສາມາດເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ມີການລະບາດ ເປັນວົງກ້ວາງໄດ້ໃນໄລຍະເວລາອັນສັ້ນ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອສ່ວນຫລາຍກໍບໍ່ ສະແດງອາການ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້ແບບບໍ່ຮູ້ໂຕ ແລະ ແພ່ໄປ ໃຫ້ຄົນອື່ນຕໍ່.

ຂໍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດພຽງຢ່າງດຽວຈະບໍ່ສາ ມາດຄວບຄຸມການລະບາດໄດ້ ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງເຮັດທຸກຢ່າງຄວບ ຄູ່ກັນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ.

ຂໍ້ມູນ: ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ