USAID ສະໜັບສະໜູນ ເງິນໃຫ້ ມູນນິທິເອເຊຍ ມອບໃຫ້ ສະພາທະນາຍຄວາມ ຊ່ວຍດ້ານກົດໝາຍຢູ່ 17 ແຫ່ງໃນ 8 ແຂວງ

0
542

ວັນທີ 28 ຕຸລາ 2021 ທ່ານ ໄມໂຄ ຣອນນິ້ງ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID), ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ ໃນການເຊັນເອກະສານ ມອບ-ຮັບ ທຶນ ລະຫວ່າງ ມູນນິທິເອເຊຍ ແລະ ສະພາທະນາຍຄວາມ.


ທຶນດັ່ງກ່າວມູນຄ່າ 525.164,000 ກີບ ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການ USAID. ສະພາທະນາຍຄວາມລາວ ຈະນໍາໃຊ້ທຶນນີ້ໃນສືບຕໍ່ການດໍາເນີນງານຂອງຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ 17 ແຫ່ງ ໃນ 8 ແຂວງ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍແບບບໍ່ເສຍຄ່າແກ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.


ທ່ານ ໄມໂຄ ຣອນນິ້ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການສະຫນັບສະຫນູນທຶນ ດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນການຢືນຍັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ກອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍການສ້າງລັດທີ່ຄຸ້ມຄອງລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ໃນ ສປປ ລາວ. ອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສືບຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ຄຽງຄູ່ກັບລັດຖະບານລາວ