ແຈ້ງການໃໝ່ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານ ເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດມາດຕະການ 12 ຂໍ້ນີ້ ດັ່ງນີ້

0
672

ອີງຕາມແຈ້ງການໃໝ່ຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 41/ຈນວ ລົງວັນທີ 5 ພະຈິກ 2021 ອີງຕາມແຈ້ງການໃໝ່ຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 41/ຈນວ ລົງວັນທີ 5 ພະຈິກ 2021 ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫບາຍ ການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ພະຍາດລະບາດໂຄວິດ 19 ແລະ ອີງຕາມ ຄໍາສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2021. ລະບຸວ່າ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້

1 ຈັດຕັ້ງປ້ອງກັນເວນຍາມ ຫ້າມ ບຸກຄົນເຂົ້າ-ອອກ ຈຸດ/ເຂດ/ບ້ານແດງ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ; ສັ່ງປິດກິດຈະການ ແລະ ຫ້າມ ຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ພ້ອມທັງ ຈັດຕັ້ງຫນ່ວຍ ງານອໍານວຍຊ່ວຍເຫຼືອ ຄອບຄົວທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂາດເຂີນ ໂດຍສະເພາະເຮັດຫນ້າທີ່ບໍລິການຈັດຊື້ສະບຽງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທີ່ຈໍາເປັນຕ່າງໆ ຢູ່ຈຸດ/ເຂດ/ບ້ານແດງ.2 ນໍາເອົາຜູ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ C1 ໃຫ້ມາກວດຫາເຊື້ອ ແລະ ຈໍາກັດບໍລິເວນແຍກດ່ຽວ ຢູ່ເຮືອນຕົນເອງ ຫຼື ສະຖານທີ່ຈໍາກັດບໍລິເວນຂອງບ້ານ ໃຫ້ຄົບ 14 ວັນ, ຫ້າມ ອອກນອກເຮືອນ ຫຼື ສູນຈໍາກັດບໍລິເວນ, ຫ້າມ ໄປວຽກ, ໄປການ, ໄປພົວພັນວຽກງານ, ໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆ ແລະ ຫ້າມ ເດີນທາງໄປຕ່າງເມືອງ, ຕ່າງ ແຂວງ ຢ່າງເດັດຂາດ.

ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການ ຄວບຄຸມຜູ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ CI ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ດັ່ງນີ້: ຈໍາກັດບໍລິເວນແຍກດ່ຽວຢູ່ເຮືອນຕົນເອງ ແມ່ນໃຫ້ແຍກຕົນເອງອອກຈາກຄົນໃນຄອບຄົວ ລວມທັງການຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ການໃຊ້ຫ້ອງນ້ໍາ.ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານ ຮັບຊາບໂດຍດ່ວນ ແລະ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານ, ປກສ ບ້ານ ຈັດຕັ້ງການຕິດຕາມ ເຝົ້າຍາມ ແລະ ຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ CI ອອກຈາກ ເຮືອນ ແລະ ບ້ານຂອງຕົນ ຈົນກວ່າຄົບ 14 ວັນ.ຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ສູນຂອງບ້ານ ແມ່ນໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານ, ອສມ ບ້ານ ແລະ ປກສ ບ້ານ ເປັນຜູ້ຕິດຕາມ, ເຝົ້າຍາມ ແລະ ຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ອອກຈາກສູນຈໍາກັດບໍລິເວນ ຈົນກວ່າຄົບ 14 ວັນ.

ຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ສູນຂອງເມືອງ ແມ່ນໃຫ້ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ແລະ ປກສ ເມືອງເປັນຜູ້ຕິດຕາມ, ເຝົ້າຍາມ ແລະ ຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ອອກຈາກສູນຈໍາກັດບໍລິເວນ ຈົນກວ່າຄົບ 14 ວັນ.ຖ້າ C1 ຜູ້ໃດ ບໍ່ແຈ້ງຕໍ່ອົງການປົກຄອງ ບ້ານ/ເມືອງ ແລະ ບໍ່ຍອມຈໍາກັດບໍລິເວນແຍກດ່ຽວຕົນເອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນໃຫ້ ປກສ ບ້ານ/ເມືອງ ດໍາເນີນມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປັບໃຫມ ຫຼື ດໍາເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

3 ປະສານງານກັບ ຫນ່ວຍງານເກັບຕົວຢ່າງກວດຫາເຊື້ອພະຍາດ COVID – 19 ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈໍາກັດບໍລິເວນແຍກດ່ຽວ CI ຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ຢູ່ສູນຂອງບ້ານ ໂດຍຫນ່ວຍງານເກັບຕົວຢ່າງ ຕ້ອງແຈ້ງຂໍ້ມູນໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານຮັບຊາບ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.4 ອອກເອກະສານ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ CI ແລະ ສໍານັກງານອົງການທີ່ຜູ້ກ່ຽວສັງກັດ ຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ພັກຈໍາກັດບໍລິເວນແຍກດ່ຽວຢູ່ເຮືອນຕົນເອງ ຫຼື ສູນຂອງ ບ້ານ/ເມືອງ ກໍານົດໄວ້ ໃຫ້ຄົບ 14 ວັນ.

5 ປຸກລະດົມ, ເກັບກໍາບັນຊີກຸ່ມເປົ້າຫມາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບວັກຊີນ ຢູ່ພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນ ເພື່ອໄປຮັບວັກຊີນ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທ່ວງທັນຕາມກໍານົດເວລາ.
6 ຈັດຕັ້ງກໍາລັງລາດຕະເວນ ປິດ ການສັນຈອນຂອງພາຫະນະ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບຸກຄົນ ພາຍໃນບ້ານ ຂອງຕົນ ຕາມເວລາທີ່ຄະນະສະເພາະກິດກໍານົດອອກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຕິດຕາມກວດການປະຕິບັດມາດຕະການ ຫ້າມ, ປິດ ແລະ ອະນຸຍາດ ບັນດາກິດຈະກໍາ, ກິດຈະການ ຫຼື ຮ້ານຄ້າຂາຍຕ່າງໆ ທີ່ຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ກໍານົດອອກ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

7 ຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ນິຕິກໍາ ທີ່ຄະນະສະເພາະກິດ ກໍານົດອອກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມອັນຕະລາຍຂອງພະຍາດ COVID-19, ວິທີປ້ອງກັນ, ຄຸນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງການບໍ່ຮັບວັກຊີນ ຜ່ານໂທລະໂຄ່ງຂອງບ້ານ ແລະ ນໍາໃຊ້ລົດກະຈາຍສຽງ ເພື່ອປຸກລະດົມໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິ ເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.8 ຈັດຕັ້ງກວດກາ ການຈັດກອງປະຊຸມ, ໂຮມຊຸມນຸມ ຫຼື ຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ກິດຈະກໍາທາງສາສະຫນາ, ງານບຸນປະເພນີ, ງານດອງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ເກີນຈໍານວນ ທີ່ຄະນະສະເພາະກິດກໍານົດ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດມາດ ຕະການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ແພ່ເຊື້ອຢ່າງເຂັ້ມງວດ.ກໍລະນີເກີນກໍານົດ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະ ກິດ ນະຄອນຫຼວງ. ສໍາລັບການຈັດງານຄົບງັນງານສົບ, ງານສົ່ງສະການ ແລະ ເຮັດບຸນແຈກທານຕ່າງໆ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເລກທີ 4291/ສພກ, ລົງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2021 ວາງອອກ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

9 ຈັດຕັ້ງກວດກາການ ຫ້າມ ຈັດງານລ້ຽງສັງສັນ ຫຼື ຊຸມແຊວທຸກຮູບແບບ ຢູ່ທຸກສະຖານທີ່ ໃນຂອບເຂດບ້ານຂອງຕົນ.10 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຄອບຄົວທຸກຍາກຂາດເຂີນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ COVID-19 ເພື່ອສັງລວມ ແນໃສ່ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການອຸປະຖໍາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ ໃນຍາມວິກິດນີ້ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.11 ຈັດຕັ້ງກວດກາ, ລາດຕະເວນ ການອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຮືອ ເພື່ອໄປຫາປາ ແລະ ທໍາການຜະລິດ ຢູ່ເກາະດອນຕາມລໍາແມ່ນ້ໍາຂອງ ໃນໄລຍະເວລາແຕ່ 06:00 ຫາ 18:00 ໂມງ (ສະເພາະເມືອງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດແມ່ນ້ໍາຂອງ).12 ຮ່ວມກັບ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນຊາຍແດນ ເຄື່ອນໄຫວລາດຕະເວນ ປ້ອງກັນການລັກລອບ ເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງຕາມຊາຍແດນແຄມແມ່ນ້ໍາຂອງ.