ຄົນລາວເກັ່ງ ຈາກເດັກບ້ານນອກມາສ້າງຝັນໃນເມືອງໃຫຍ່ ປັດຈຸບັນກາຍເປັນຜູ້ກໍຕັ້ງແອັບການຮຽນອອນລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ

0
651

ຈາກເດັກນ້ອຍບ້ານນອກສູ່ການສ້າງແອບການຮຽນອອນລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວຈາກເດັກບ້ານນອກທີ່ມີຄວາມຝັນ ເດີນທາງສູ່ເມືອງໃຫຍ່ໃນການຕາມຫາຝັນຈົນກາຍເປັນຈິງ
ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຊື່ອໃນໂຊກສະຕາ ແຕ່ຂ້ອຍເຊື່ອ ແລະ ສັດທາໃນຄວາມມຸ້ງໝັ່ນ ບໍ່ຍອມແພ້ ຕໍ່ໂຊກສະຕາຊີວິດ.ອາດີດເຮົາບໍ່ສາມາດກັບໄປແກ້ໄຂຫຍັງໄດ້ ແຕ່ອະນາຄົດເຮົາສາມາດກຳນົດແລະ ປ່ຽນແປງມັນໄດ້ ເປັນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍທ່ອງຂຶ້ນໃຈກ່ອນ

ເດີນຈາກອອກຈາກອ້ອມອົກຂອງຄົນທີ່ຮັກກໍ່ຄືພໍ່ແມ່ ດ້ວຍຄວາມຈຳໃຈ ຢາກມາສ້າງຝັນ ມາຮຽນ ມາຫາເຮັດວຽກ ແລະ ທຸລະກິດຢູ່ເມືອງໃຫຍ່.
ການຕັດສິນໃຈໃນການເດີນທາງອອກຈາກບ້ານຄັ້ງນັ້ນ ມັນແສນຄຸ້ມຄ່າ ຖ້າທຽບກັບການເດີນທາງໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ 6 ປີ ກັບການສ້າງຕົວເອງຢູ່ໃນເມືອງກຸງ.

ອອກຈາກບ້ານດ້ວຍເງິນຕິດໂຕ 1 ລ້ານກີບ ເພື່ອມາສຶກສາຮຽນຕໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຫຼັງຈາກປະກາດຕົວເອງບໍ່ໄດ້ຮັບທຶນມາຮຽນ (ອາດີດນັກຮຽນເກັ່ງອັນດັບໜຶ່ງ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ປີ 2015 ແຂວງຊຽງຂວາງ) ດ້ວຍຄວາມຜິດຫວັງ ແລະ ໂຊກເສົ້າຈົນເຮັດໃຫ້ລົ້ມເລີກຄວາມຝັນວ່າ ໂຊກຊະຕາບໍ່ເຂົ້າຂ້າງຄົນແບບເຮົາ, ເຮົາຖືກລິຂິດມາໃຫ້ເປັນເດັກລ້ຽງງົວແບບນີ້ຕະຫຼອດໄປ ຈົນມີມື້ໜຶ່ງ, ໂຊກສະຕາໄດ້ລິຂິດໃຫ້ເຫັນບົດສຳພາດທ່ານໜຶ່ງໄດ້ບອກວ່າ : ມື້ນີ້ທ່ານເກີດມາຈົນ ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງທ່ານ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າເລືອກທີ່ຈະຕາຍພ້ອມໄປກັບຄວາມຈົນນັ້ນແຫຼະ ຄືຄວາມຜິດຂອງເຈົ້າ” – ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Bill Gate

ຈົນເຮັດໃຫ້ຕົວເອງສະດຸ້ງຕື່ນ ແລະ ຮູ້ທັນທີວ່າ ຊີວິດຕ້ອງໄດ້ເດີນໄປຕໍ່ບໍ່ວ່າຈະພົບອຸປະສັກ ຫຼື ບັນຫາຫຼາຍປານໃດກໍ່ຕ້ອງສູ້ ສຸດທ້າຍຈຶ່ງເລືອກຕັດສິນໃຈລົງມາວຽງຈັນ.
ປະສົບການເຮັດວຽກຫລັງມາຮອດຄືຮັບວຽກພິເສດຜູ້ຊ່ວຍໃນການແກ້ວຽກບ້ານໃຫ້ກັບຫມູ່, ເປັນພະນັກງານຕ້ອນຮັບຢູ່ໂຮງແຮມແຫ່ງໜຶ່ງຖືກຮ້າຍ ປະຈຳ, ເປັນພະນັກງານເສີບຕາມງານດອງ ຈົນຖືກຫມູ່ດູຖູກຫາວ່າຈົນເປັນພະນັກງານເສີບຢູ່ຮ້ານອາຫານ ຈົນບໍ່ມີເວລາພັກຜ່ອນ, ເປັນພະນັກງານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕະຫຼາດເຊົ້າ ຖືກໄລ່ອອກຍ້ອນເກັ່ງກວ່າຫົວໜ້າ, ເປັນໄກ໊ນຳທ່ຽວ ແລະ ສົ່ງແຂກຕ່າງປະເທດຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ, ເປັນອາສາສະຫມັກ ແລະ ຊ່ວຍວຽກສັງຄົມ ຈົນໄດ້ປະສົບການຈາກຜູ້ໃຫຍ່ຫລາຍທ່ານ

ເລີ່ມຄ້າຂາຍດ້ວຍເງິນ ການຢືມເງິນຫມູ່ ເອົາໃຈວັດໃຈ, ເລີ່ມສ້າງທຸລະກິດຕົວເອງດ້ວຍເງິນ 0 ກີບ ດ້ວຍການຮັບເຄື່ອງມາຂາຍກ່ອນ ຖ້າຂາຍໄດ້ຈຶ່ງຄືນທຶນໃຫ້ເຈົ້າຂອງ, ຍອມແລກເວລາເສົາອາທິດ ຫາວຽກເສີມ ແລະ ຮັບສົ່ງເຄື່ອງ ເພື່ອຫາລາຍຮັບສ້າງທຸລະກິດນ້ອຍໆຈາກຮ້ານສາຍແຂນແຮນເມັດຂາຍຜ່ານອອນລາຍ ສູ່ກິດຈະການ 100 ລ້ານທຳອິດໃນຊ່ວງຮຽນປີທີ່ 2 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ

ເລີ່ມສຶກສາທຸລະກິດທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດໃນຊ່ວງຮຽນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ, ຊີວິດມີພ້ອມລະດັບໜຶ່ງຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານວັດຖຸ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຄືກັບຄົນໃນສັງຄົມ.ປີນີ້ ເປີດລ່າສຸດຄືບໍລິສັດ ຄູ່ມື ຈຳກັດ ເປັນແອບ ແລະ ເວັບໄຊ ຮຽນ ແລະ ສອນຜ່ານອອນລາຍ ເປັນບໍລິສັດໃນຄວາມຝັນທີ່ຢາກເຮັດເພື່ອໃຫ້ຄົນຕ່າງແຂວງ ແລະ ຄົນທົ່ວປະເທດໄດ້ຮຽນເພີ່ມທັກສະ ພ້ອມນຳໄປໃຊ້ງານໄດ້ຈິງໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.

.

ຂ້ອຍເຊື່ອຫມັ້ນວ່າ ປະສົບການ ແລະ ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຜ່ານມາ ມັນເປັນພຽງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງເສັ້ນການເດີນທາງອັນແສນຍາວໄກ ເພື່ອສ້າງເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນອະນາຄົດ.ຂ້ອຍເອງຍັງບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ລຳລວຍເທົ່າຄົນອື່ນເທື່ອແຕ່ກໍ່ພໍໃຈກັບຄວາມສຳເລັດທີ່ເຮົາໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ ແລະ ຕໍ່ໄປຄືເປົ້າໝາຍທີ່ຍີ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າຈົ່ງສັດທາແລະເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວເອງ ຢ່າໂທດໂຊກສະຕາຊີວິດ ເຮົາສາມາດເລືອກແລະກຳນົດຕົວຂອງເຮົາເອງໄດ້ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ສຳລັບຄົນສູ້ຊີວິດເດັກບ້ານນອກສ້າງຝັນ