ອາດີດນາງສາວໄທ ຢ່າສາມີ ເສຍດາຍສຸດ ຮັກກັນມາດົນ 26 ປີ ເລີກກັນເພາະ…

0
678

ອະດີດນາງງາມຄົນດັງຍອມຮັບໂດຍກົງວ່າ ໄດ້ລົມກັນແລ້ວວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ຜິດ ແຕ່ເຂົາມີຄົນໃຫມ່ເຂົ້າມາລົມເອງ ເມື່ອລົມກັນແລ້ວມັນບໍ່ສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ ເຮົາກໍຄົງຕ້ອງແຍກທາງກັນໄປໂດຍດີ ມີແຕ່ເຊັນເອກະສານໃບຫຍ່າຮ້າງຢ່າງເປັນທາງການ ຫລັງຈາກແຍກກັນຢູ່ມາປະມານ 2ປີ ແຕ່ຍັງຢູ່ບ້ານດຽວກັນ ເພາະຍັງຕ້ອງເຮັດຫນ້າທີ່ພໍ່ ແລະແມ່ຂອງລູກໆ

ສ່ວນການຕັດສິນໃຈຫຍ່າໃນຊ່ວງນີ້ ເພາະຕົນໄດ້ໃຫ້ເວລາມາຫລາຍພໍແລ້ວ ການຢູ່ໃນສັງຄົມໃນຕໍ່ຫນ້າ ເວລາໄປໃສ່ຄົນມັກຈະຖາມຫາສາມີ ເປັນແນວໃດ ຕົນກໍບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ເຕັມອົກເຕັມໃຈໄດ້ ຫລືຢາກເວົ້າຄວາມຈິງອອກມາໄດ້

“ສິ່ງທີ່ສຳຄັນບໍ່ແມ່ນອອກມາປະກາດແບບນີ້ແລ້ວ ຊິຄິດວ່າບໍ່ເຫັນໃຈລູກ ແຕ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັບລູກແລ້ວ ລູກໃກ້ຈະ 12ປີ ກັບ 14ປີ ພໍ່ກໍຍັງເຮັດຫນ້າທີ່ພໍ່ ແມ່ກໍຍັງເຮັດຫນ້າທີ່ແມ່ ອອນອະນົງເວົ້າວ່າ ບໍ່ຂໍພາດພິງຮອດໃຜ ເມື່ອລູກຖາມຫາມືທີ່ 3 ທີ່ວ່າເປັນຄົນໃກ້ໂຕຂອງອະດີດສາມີ ແຕ່ຍອມຮັບວ່າອາດຈະເຄີຍເຫັນຫນ້າ ເປັນຄົນໃນອອບຟຣິດດຽວກັນ ສ່ວນອະດິດສາມີກໍມາຂໍໂທດ

ສຳຫລັບການລ້ຽງດູລູກທັງສອງຄົນ ຫລັງຈາກນີ້ ອອນອະນົງກວ່າວ່າ ສິດທິລ້ຽງດູລູກຕາມກົດຫມາຍຢູ່ທີ່ເຮົາ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ໃຫ້ອະດີດສາມີຮັບຮູ້ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຈະຕັດຂາດເຂົາອອກຈາກລູກ ຍັງຊ່ວຍກັນດູແລລູກ ສ່ວນໃນອະນາຄົດ ບໍ່ມີໃຜຮູ້ ອາດຈະມີເທບພະບຸດ ຫລືຜູ້ຊາຍຄົນໃຫມ່ເຂົ້າມາ ບໍ່ໄດ້ປິດກັ້ນຕົນເອງ ຕົນຢາກມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ ພ້ອມສຸຂະພາບຈິດໃຈທີ່ດີ

.

ຊິພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ແລະກ່ອນຈະມາຮອດຈຸດນີ້ໄດ້ ເຮົາກໍອົດທົນມາຮອດສຸດຂີດແລ້ວ ແລະບໍ່ເສຍດາຍ 26ປີ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ ຍ້ອນທີ່ຜ່ານມາກ່ອນຈະເກີດເຫດການນີ້ ເຮົາກໍໄດ້ມີສິ່ງທີ່ດີງາມຕໍ່ກັນ ຢ່າງນ້ອຍໆ ກໍມີລູກທີ່ນ່າຮັກ 2 ຄົນ