ຢູ່ໆໂຮງແຮມ ວິນລາສັນຕິ ເກີດໄຟໄໝ້

0
99

ແຈ້ງຂ່າວ!!! ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ໂຮງແຮມ ວິນລາ ສັນຕິ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ພະນັກງານດັບເພີງຢູ່ໃນບ່ອນເກີດເຫດແລ້ວ, ຍັງບໍ່ຮູ້ສາເຫດຂອງໄຟໄໝ້.


ອາຄານວິນລ່າສັນຕິ ເປັນອາຄານ ປະຫວັດສາດ ທີ່ຄວາມໝາຍຂອງນະຄອນຫຼວງພະບາງອີກແຫ່ງໜຶ່ງ ແລະມີຄວາມໝາຍຂອງລາດຊະວົງລາວຫຼວງພະບາງ.

ສຳລັບວິນລາສັນຕິແລ້ວເປັນທີ່ປຸກສ້າງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຊຸມ ແລະມີຕົ້ນໄມ້ອ້ອມຮອບຮົ່ມເຢັນດີ ເຊິ່ງເຫດການຄັ້ງນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍຫຼາຍສົມຄວນ ແຕ່ເຊື່ອວ່າຈະສາມາດຟື້ນຟູຈຸດເກີດເຫດ ແລະກັບມາບໍລິການສັງຄົມໂດຍໄວ.


ຮູບພາບ: Antoine Lobry | Laotian time