ເກີດຢູ່ກາງເວຫາເລີຍເນາະລູກ!ທີມຈຸການບິນໄດ້ຊ່ວຍທຳຄອດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານປອດໄພທັງແມ່ທັງລູກ

0
1137

ເປັນເລື້ອງາວດີໆອີກເລື້ອງໜຶ່ງ ແລະ ກໍ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໄປນຳ ຢູ່ໆກໍ່ເກີດເຫດບໍ່ຄາດຝັນເກີດຂື້ນກໍ່ຄື ເກີດລູກທ່າມກາງເທິງຍົນ ຢູ່ກາງອາກາດ ເພາະສ່ວນໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ຈະເກີດມີເຫດການແບບນີ້ເກີດຂື້ນ ແຕ່ສຸດທ້າຍອຸປະສັກທຸກຢ່າງກໍ່ຜ່ານພົ້ນໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ເກີດຢູ່ກາງເວຫາເລີຍເນາະລູກ!ທີມຈຸການບິນໄດ້ຊ່ວຍທຳຄອດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານປອດໄພທັງແມ່ທັງລູກ

ມີບຸນຫຼາຍເດ້ ຂີ່ຍົນຕັ້ງແຕ່ເກີດເລີຍ ທ່ານໝໍຊ່ວຍທໍາຄອດໃຫ້ສາວຢູ່ເທິງຍົນ ປອດໄພທັງແມ່ແລະລູກທີມຈຸບິນຂອງສາຍການບິນຟີລິບປິນ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອການຄອດເດັກນ້ອຍເພດຍິງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ໃນຖ້ຽວບິນລ່າສຸດຈາກ ໂດຮາໄປມະນີລາສະກາເລັດ ແອນ (Scarlett Ann)

ແອນ້ອຍທີ່ເກີດກາງເວຫາ ເມື່ອເວລາ 6:30 ໃນວັນທີ 22 ພະຈິກ 2021ໃນການບິນ ແລະ ແອນ້ອຍທີ່ເກີດໃໝ່ນັ້ນໄດ້ຮັບການຕັ້ງຊື່ຕາມທີມແພດຈຸບິນທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຄອດຄັ້ງນີ້. ເປັນຕາແພງຫຼາຍຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີທັງແມ່ ແລະ ລູກ.