ນັກບູຮານຄະດີເປຣູຄົ້ນພົບມໍ່າມີ້ທີ່ມີອາຍຸປະມານ 1,200 ປີ

0
513

ຄະນະນັກບູຮານຄະດີໃນປະເທດເປຣູຂຸດຄົ້ນພົບມໍ່າມີ້ໃນແຫຼ່ງບູຮານນະຄະດີຄາຮາມາເກລາ ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງເມືອງລີມາ ຄາດວ່າແຫຼ່ງບູຮານນະຄະດີແຫ່ງນີ້ໜ້າຈະເກີດຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ຍຸກວັດທະນາທໍາອິນທາ, ມໍ່າມີ້ທີ່ຖືກຄົ້ນພົບເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນທ່ານັ່ງຄືກັບທ່ານັ່ງຂອງເດັກນ້ອຍ ມືທັງສອງຂ້າງປິດໜ້າເອົາໄວ້ ແລະ ມີເຊືອກພັນເອົາໄວ້ຮອບໂຕ ປະມານການວ່າມໍ່າມີ້ຈະມີອາຍຸປະມານ 800 ຮ້ອຍປີ ຈົນເຖິງ 1,200 ຮ້ອຍປີ.

ນອກຈາກນີ້ຍັງຄົ້ນພົບບູຮານວັດຖຸອີກຫຼາຍອັນທີ່ຖືກຝັງໄວ້ຢູ່ກັບສົບ. ສ່ວນຂຸມຝັງສົບທີ່ພົບມີລັກສະນະເປັນຮູບຊົງມົນໜ່ວຍໄຂ່ ນັກບູຮານຄະດີຄາດຫວັງວ່າ ການຂຸດພົບມໍ່າມີ້ ແລະ ບູຮານວັດຖຸໃນຄັ້ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ວັດທະນາທໍາໃນຍຸກກ່ອນອິນທາເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຍິ່ງຂຶ້ນ.