ຄິດໄດ້ແບບນີ້ຖືກໃຈ ຜູ້ຍິງຄັກ “ຢາກໄດ້ເມຍງາມ ຕ້ອງພາເມຍໄປເຮັດງາມ ບໍ່ແມ່ນຊິໄປມີເມຍນ້ອຍ” ແຊໄປໃຫ້ເຂົາຮູ້

0
636

ຈາກໂພສນີ້ ຄູ່ຮັກ ຄົນດັງໃນຕິກຕ໊ອກ ແມ່ຍ່າ ລູກສະໃພ້ ໄດ້ໂພສວ່າ
ຢາກໄດ້ເມຍງາມ ຕ້ອງພາເມຍໄປເຮັດງາມ ບໍ່ແມ່ນຊິໄປມີເມຍນ້ອຍ”

ຝາກໄວ້ໃຫ້ຄິດ

ເຊິ່ງນັ້ນມີຄວາມໝາຍແຮງ ຄົນຮັກກັນ ຢູ່ນໍາກັນ ມີຄວາມສຸກນໍາກັນ ຜ່ານທຸກຜ່ານຮ້ອນຜ່ານໜາວມານໍາກັນ ມື້ໜຶ່ງຫາກບໍ່ງາມ ຂຶ້ນມາ ຫຼື ເປັນຫຍັງຂຶ້ນມາ ບໍ່ແມ່ນຊິຖິ້ມ ຊິປະໄປມີໃໝ່

ຢາກໄດ້ເມຍງາມກໍຕ້ອງພາເມຍງາມ, ເຮັດໃຫ້ເມຍງາມ ເຂົາບໍ່ມີເວລາ ກໍຕ້ອງຊ່ວຍເຂົາ ວຽກບ້ານການເຮືອນບາງຢ່າງ

ເພາະຜູ້ຍິງສະໄໝນີ້ ກໍຕ້ອງຫາເງິນຊ່ວຍກັນສ້າງກັນສາ ບໍ່ແມ່ນເຂົາບໍ່ມີເວລາເຮັດໂຕງາມ ແລະ ຊິໄປຫຼຽວເບິ່ງສາວອື່ນ
ບໍ່ແມ່ນຊິເບື່ອກັນເດີ້ ຝາກໄວ້ໃຫ້ຄິດ ຖືກໃຈກໍແຊບອກຕໍ່ໆກັນເດີ້

ຈາກ: นิราพาพัง