ບໍລິສັດ ໄຊສົມພອນ ການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຜູ້ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຂາຍປີ້ລົດໄຟ ຄວາມໄວສູງ

0
534

ບໍລິສັດ ໄຊສົມພອນ ການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຜູ້ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຂາຍປີ້ລົດໄຟ ຄວາມໄວສູງ ແຈ້ງການ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ການບໍລິການຂາຍ ປີ້ລົດໄຟເປັນໄປດວ້ຍຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ ບໍລິສັດ ໄຊສົມພອນ ການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຜູ້ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຂາຍປີ້ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຈຶ່ງແຈ້ງການ ມາຍັງບັນດາຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ມີຄວາມພ້ອມ

ຮອບດ້ານ ແລະ ມີຈຸດປະສົງຢາກເປັນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດປະເພດ ບໍລິການຂາຍປີ້ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ມາ ທາງ ບໍລິສັດ ໄຊສົມພອນ ການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຫາດຮຽນ, ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ວັນຈັນ- ວັນເສົາ ໃນໂມງລັດຖະການ. ໂທ+ວອດແອບ: 020 55629716, ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງການມາຍັງທຸກທ່ານ ເພື່ອຊາບ.