ປະຊາສຳພັນຊ່ວຍແດ່ ຕາມຫາລູກໝີທີ່ຖືກອູ້ມຂຶ້ນລົດໄປ

0
386

ປະຊາສຳພັນຊ່ວຍແດ່ ຕາມຫາລູກໝີທີ່ຖືກອູ້ມຂຶ້ນລົດໄປຊ່ວຍປະຊາສໍາພັນແດ່ ຕາມຫາລູກໝີ

ປະຊາຊົນ ພົບເຫັນລູກໝີ ອອກມາແຄມ ທາງ ເຂດພູສະແກນ ເມືອງນານ ວັນທີ 13/1/2022 ໂດຍຜຸ້ໃຊ້ເຟສບຸກ @ອີນ່າ’ ຄົນເຢັນຊາ ໄດ້ໂພດລົງເຟສບຸກ.
ເຊິ່ງລູກໝີ ດັ່ງກ່າວ ມີພົນລະເມືອງດີໄດ້ຊ່ວຍອຸ້ມຂຶ້ນລົດໄປ. ປະຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່

ທີມງານ Free the Bear ແມ່ນຊອກຫາຜູ້ທີ່ເອົາໝີຕົວນີ້ໄປ ເພື່ອຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ລູກໝີໄດ້ກັບຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ.
ຫາກພົນລະເມືອງດີຄົນທີ່ເອົາໝີໄປ ເຫັນໂພດນີ້ ກະລຸນາພົວພັນ ເບີໂທ: 02052265970


ປະຊາສຳພັນຊ່ວຍແດ່ ຕາມຫາລູກໝີທີ່ຖືກອູ້ມຂຶ້ນລົດໄປ
.


ປະຊາສຳພັນຊ່ວຍແດ່ ຕາມຫາລູກໝີທີ່ຖືກອູ້ມຂຶ້ນລົດໄປ
.


ປະຊາສຳພັນຊ່ວຍແດ່ ຕາມຫາລູກໝີທີ່ຖືກອູ້ມຂຶ້ນລົດໄປ
.


ປະຊາສຳພັນຊ່ວຍແດ່ ຕາມຫາລູກໝີທີ່ຖືກອູ້ມຂຶ້ນລົດໄປ
.


ປະຊາສຳພັນຊ່ວຍແດ່ ຕາມຫາລູກໝີທີ່ຖືກອູ້ມຂຶ້ນລົດໄປ