ສັ ງຄົ ມເລີ່ມຢູ່ຍ າກຂື້ ນທຸ ກມື້ !

0
546

ຖື ກລ ວງ ໄ ປຂ້ າ ເ ຜົ ານັ່ ງຢ າງ.

ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2022 ໂຊເຟິລົດໂມ້ປູນພົບສົບຄົນຖືກເຜົານັ້ງຢາງຢູ່ກາງປ່າ ຄົນຂັບລົດໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ຕົນເອງໄດ້ຂັບຂີ່ລົດໄປສົ່ງປູນທີ່ ໄດ້ໄປສົ່ງປູນ ທີ່ເມືອງສັງທອງ ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໃນລະຫ່ວ່າງທາງໄດ້ເກີດເຈັບທ້ອງກະທັນຫັນ ເລີຍໄດ້ເຂົ້າປ່າເພື່ອຈະເຂົ້າໄປຖ່າຍຫນັກຢູ່ປ່າ, ໃນຂະນັ້ນ ໂຊເຟິລົດໂມ້ປູນໄດພົບເຫັນ ຄົ ນຖືກ ຂ້ າ ດ້ວຍການ ເຜົ ານັ່ ງຢາງ ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ໄປ ບອກປະຊາຊົນໃກ້ຄຽງໃຫ້ມາເບິ່ງ

ເຊິ່ງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຜູ້ ຜູ້ ເ ສຍຊີ ວິ ດ ຊື່ທ້າວ ເກິ້ ອາຍຸ 33 ປີ, ບ້ານສົມຫວັງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງນະຄອນຫລວງ, ສ່ວນສາເຫດ ຄາດວ່າພົວພັນກັບທຸ ລະກິ ດມື ດ ຈຶ່ງຖືກ ລ ວງໄປ ຂ້ າ ເ ຜົານັ່. ງຢ າງ ທີ່ເມືອງສັງທອງ.

#ສ່ວນຂໍ້ມູນລະອຽດ ແມ່ນເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈະເປີດເຜີຍ…ຖ້າມີຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມຈະແຈ້ງໃຫ້ຮັບຊັາບຕາມພາຍຫຼັງ