ອາຍຸ 11 ປີ ຮ້ອງເພງຫາເງິນສົ່ງຕົວເອງຮຽນແບ່ງເບົາພາລະພໍ່

0
161

ອາຍຸ 11 ປີ ຮ້ອງເພງຫາເງິນຮຽນແບ່ງເບົາພາລະພໍ່ ເລື່ອງລາວຂອງເດັກຊາຍຕົວນ້ອຍໆ ທີ່ໃຜເຫັນຕ່າງກໍ່ປະທັບໃຈ ເມື່ອເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ດີດກີຕ້າຮ້ອງເພງເພື່ອຫາເງີນສົ່ງຕົວເອງຮຽນ

ເພດ ກັນ ຊະນະເດດ ຂຽວເຊັນ ໄດ້ອອກມາເຜີຍຄິບຂອງເດັກຊາຍຕົວນ້ອຍໆ ທີ່ກຳລັງຮ້ອງເພງຢ່າງຕັ້ງໃຈ ນ້ອງກັນ ເຕີບໃຫຍ່ມານຳພໍ່ ເຊິ່ງພໍ່ເປັນພໍ່ລ້ຽງດ່ຽວ

ນ້ອງກັນ ຈະອອກໄປຮ້ອງເພງເພື່ອຫາເງິນສົ່ງຕົວເອງຮຽນແລະແບ່ງເບົາພາລະພໍ່ ທັ້ງນີ້ພໍ່ນ້ອງກັນຍັງເປີດເຜີຍອີກວ່າ ເພາະນີ້ຄືເກມຊີວິດ ລາວມີຂ້ອຍແຕ່ຄົນດຽວ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຢູ່ກັບລາວໄປໄດ້ຕະຫຼອດ

ທຸກມື້ນີ້ລາວກໍ່ຫາເງິນສົ່ງຕົວເອງຮຽນ ເອື້ອຍອ້າຍ ຄົນອື່ນກໍ່ເຮັດວຽກມີຄອບຄົວ ຈະມາເບິ່ງແຍງນ້ອງຕະຫຼອດເວລາບໍ່ໄດ້ຄືກັນ ຂ້ອຍເປັນພໍ່ຂ້ອຍກໍ່ສອນລູກທຸກຄົນ ໃຫ້ລາວຢູ່ເທິງໂລກຂອງຄວາມເປັນຈິງດີກ່ວາ ດີກ່ວາໃຫຍ່ໄປແລ້ວເຮັດຫຍັງຫາລ້ຽງຕົວເອງບໍ່ໄດ້ ທຸກມື້ນີ້ກໍ່ພູມໃຈໃນຕົວລູກຫຼາຍ