ໝ ານ້ອ ຍໂຊ ກຮ້ າຍ ຫຼົ ງດົ ມເກີບເຈົ້າຂອງ ຮ າກອ ອກກັ ບບ າດ

0
322

ໝານ້ອຍໂຊກຮ້າຍ ຫຼົງດົມເກີບເຈົ້າຂອງ ຮາກອອກກັບບາດ

ກິ່ນແຮງປານໃດຖາມໃຈເບິ່ງວ່າຊັນ! ໝາຈົນຮາກແຕກເປັນວີດີໂອທີ່ກຳລັງແຊຣ໌ຫຼາຍໃນຕອນນີ້ ເປັນວີດີໂອຈາກປະເທດຈີນ ໝາສາຍພັນ ເຟຣນບູລດັອກ ຮາກອອກກະຈາຍ ຫຼັງຈາກທີ່ດົມເກີບໜຸ່ມຊາວຈີນຄົນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງປ່ຽນດອກໄຟໃຫ້ເມຍທີ່ອ້ອມຂ້າງບໍລິເວນກໍ່

ຈະມີໝູ່ຄູ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈຢູ່ ແຕ່ຕອນທີ່ກຳລັງປົດເກີບຂຶ້ນໄປປ່ຽນດອກໄຟນັ້ນ ເຈົ້າໝາແສນດື້ກໍ່ໄດ້ໄປດົມເອົາເກີບລາວ ຈັກແມ່ນຖືກກິ່ນອັນໃດກະດັກກະດໍ້ ໝາຈົນຕົກໃຈສະດຸ້ງໂດດ ຮາກທັ່ງອອກມາຢ່າງບໍ່ໄວ້ໜ້າເຈົ້າຂອງເລີຍ ຄືສິຂົມຄໍແຮງ


ໝານ້ອຍໂຊກຮ້າຍ ຫຼົງດົມເກີບເຈົ້າຂອງ ຮາກອອກກັບບາດ

ຄລິບ