ປະເທດລາວຍັງມີຫຍັງຫຼາຍຢ່າງທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາ ພົບຖໍ້າໃໝ່ ທີ່ເມືອງເຟືອງ

0
368

ປະເທດລາວຍັງມີຫຍັງຫຼາຍຢ່າງທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາ ພົບຖໍ້າໃໝ່ ທີ່ເມືອງເຟືອງ ຄົ້ນພົບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທາງທໍາມະຊາດ ຢູ່ເມືອງເຟືອງ ເປັນຖໍ້າທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໃໝ່,ເຊິ່ງພາຍໃນຖໍ້ານັ້ນມີຄວາມສວຍງາມ ແລະ ອາກາດຢູ່ໃນຖໍ້າເຢັນຫຼາຍ, ມີນໍ້າຍ້ອຍຈົນກາຍເປັນນໍ້າກ້ອນ ຖ້າທຸກຄົນໄດ້ເຫັນພາບ ຄວາມສວຍສົດງົດງາມຂອງຖໍ້ານີ້ແລ້ວ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງຢາກຈະໄປສຳພັດຕົວຈິງເເນ່ນອນ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ ເມືອງເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ.ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ທາງພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວຈະລາຍງານໃຫ້ຮູ້ອີກຄັ້ງ.


ປະເທດລາວຍັງມີຫຍັງຫຼາຍຢ່າງທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາ ພົບຖໍ້າໃໝ່ ທີ່ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ


ປະເທດລາວຍັງມີຫຍັງຫຼາຍຢ່າງທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາ ພົບຖໍ້າໃໝ່ ທີ່ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ
.


ປະເທດລາວຍັງມີຫຍັງຫຼາຍຢ່າງທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາ ພົບຖໍ້າໃໝ່ ທີ່ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ


ປະເທດລາວຍັງມີຫຍັງຫຼາຍຢ່າງທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາ ພົບຖໍ້າໃໝ່ ທີ່ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ
.


ປະເທດລາວຍັງມີຫຍັງຫຼາຍຢ່າງທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາ ພົບຖໍ້າໃໝ່ ທີ່ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ


ປະເທດລາວຍັງມີຫຍັງຫຼາຍຢ່າງທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາ ພົບຖໍ້າໃໝ່ ທີ່ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ
.


ປະເທດລາວຍັງມີຫຍັງຫຼາຍຢ່າງທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາ ພົບຖໍ້າໃໝ່ ທີ່ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ