ພົບລູກ ບົ່ ມ ບີ ສະໄໝສົງຄາມພົບເຫັນຢູ່ກາງທາງ

0
134

ບລູກ ບົ່ ມ ບີ ສະໄໝສົງຄາມພົບເຫັນຢູ່ກາງທາງ ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ MouNoy Saiyasone ໄດ້ລະບຸວ່າ ວັນທີ 8 ກຸມພາ 2022 ເວລາປະມານ 08:30 ນາທີ ພົບລຸກບົ່ມບີ ຢູ່ກາງທາງໜ້າເຮືອນຕົນ ຊຶ່ງທຳອິດຄິດວ່າແມ່ນກ້ອນ ຫີ ນ ຊຶ່ງເຫັນເປັນລັກສະນະແປກໆ ຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງ ປະກົດວ່າ ມັນແມ່ນ ລູ ກ ບົ່ ມ ບີ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ (ຫຼັງຈາກກວດສອບພາຍຫຼັງຈື່ງຮູ້)

ຈາກຂໍ້ມູນໄດ້ລະບຸອີກວ່າ ເສັ້ນທາງນີຫາກໍ່ຖົມດິນໃໝ່ ຊຶ່ງໝາກ ບົ່ ມ ບີ ນີ້ອາດມານຳດິນທີ່ນຳມາຖົມ ຈຸດພິກັດແມ່ນ ບ້ານໜອງກາລິ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ສຳລັບບໍລິສັດໃດທີ່ຂຸດດິນມາຖົມກໍໃຫ້ທາງພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບສະເພາະດ້ານເຂົ້າໄປກວດສອບພື້ນທີເພີ່ມຕື່ມ ສ່ວນ ລ ະ ເ ບີ ດ ລູ ກ ນີ້ແມ່ນເກັບກູ້ໄປແລ້ວເດີ.


ບລູກ ບົ່ ມ ບີ ສະໄໝສົງຄາມພົບເຫັນຢູ່ກາງທາງ


ບລູກ ບົ່ ມ ບີ ສະໄໝສົງຄາມພົບເຫັນຢູ່ກາງທາງ


ບລູກ ບົ່ ມ ບີ ສະໄໝສົງຄາມພົບເຫັນຢູ່ກາງທາງ