ສັນຍາກຳດັງ ກາຍເປັນຍ່າງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ທາງຄອບຄົວຈົນເປັນໜີ້ສີນຍ້ອນກູຢືມມາປີ່ນປົວ

0
519

ໃຜທີ່ກຳລັງຈະໄປເສີມງາມ ການສຶກສາຄລີນິກແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ຢ່າໄດ້ເຫັນແກ່ລາຄາຖືກ ບາດເສຍຫາຍມາແລ້ວແກ້ຍາກ ແຖມເສຍເງິນຫຼາຍກວ່າເກົ່າອີກ ການສັນຍະກຳຖ້າເຮັດໄດ້ດີຊີວິດປ່ຽນການງານການເງິນດີຂຶ້ນ ແຕ່ຖ້າເຮັດແລ້ວຊວຍຊີວິດພັງເປັນໜີ້ເປັນສິນ ຊີວິດຕົກອັບແບບບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ.

ຄືເຄດນີ້ໜັກສຸດເສີມດັງດ້ວຍກະດູກຂ້າງມາແລ້ວກະທົບຕໍ່ພະຍາດຈົນຍ່າງບໍ່ໄດ້ທີ່ສຳຄັນໝໍບໍ່ຮັບພິຊອບ ທາງຄອບຄົວຈົນເປັນໜີ້ສີນຍ້ອນກູຢືມມາປີ່ນປົວກັນ  ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກໍລະນີໂຊກຮ້າຍນີ້ບອກວ່າ ນີ້ແລະຄວາມປະໝາດຄວາມໄຮ້ຈັນຍາບັນເຫັນແກ່ເງີນຂອງຄົນຫລາຍຊີວິດຕ້ອງມີຊີວິດຢູ່ຄືຕາຍທັງເປັນ ກ່ອນຜ່າຕັດໃຫຍ່ຄວນກວດສຸຂະພາບໂລກປະຈຳໂຕແລະການແພ້ຢາຂອງຄົນເຈັບບໍ່ຖ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ບໍ່ຄວນສ່ຽງເຮັດເພາະຜົນທີ່ຕາມມາບໍ່ຄຸ້ມ.

ລູກສາວເລົ່າທັງນຳ້ຕາເອື້ອຍເອີ້ຍລູກນ້ອງກະບໍ່ແຮງແຮງປົວລູກຕິດຫນີ້ຕິດສີນລູກຫາຕາຍແມ່ກະມາເປັນແບບນີ້ຕໍ່ຄິດມາຈົນຢາກຕາຍ ຫລາຍຊີວິດຕ້ອງພັງຍ້ອນໄສຍາກຳຄິດດີໆກ່ອນເຮັດຫັຍງໃສ່ຮ່າງກາຍບໍ່ຂໍອອກຊື່ຄີນິກເດີ້ລົງໃຫ້ເບີ່ງເປັນອຸຖາຫອນບໍ່ຢາກໂຈມຕີຄີນິກໃຜຖ້າຢູ່ໄທຍເຄດນີ້ປິດຄີນິກໄດ້ເລີຍຖ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ຫລືສ່ຽງຢ່າເຮັດຊີວິດຄົນບໍ່ແມ່ນຂອງຫລີ້ນ.

ເອົາເປັນວ່າຖ້າບໍ່ຈຳເປັນກໍໃຫ້ຮັກສາໂຄງໜ້າຮູບໂສມທີ່ພໍ່ແມ່ໃຫ້ມາດີສຸດແລ້ວ ການສັນຍະກຳແມ່ນວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີ່ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້ລົບປົມດ້ອຍໃຈໂຕອອກໄປແຕ່ກໍ່ສ່ຽງຫຼາຍແກ້ຫຼາຍ ໂຫດຮ້າຍກວ່ານັ້ນກໍ່ອາດສົ່ງກະທົບເຖິງສຸຂະພາບໄປໄລຍະຍາວອີກດ້ວຍ.

ເຈັບໃຈ ອາການໜັກກວ່າເດີມຄືສົ່ງໄປແລ້ວບໍຕອບກັບມາແບບນີ້