ເກີດເຫດ ລົດພ້ວງປະທະລົດພ້ວງ ຢູ່ຂົວນໍ້າໂດນ ເມືອງທ່າແຂກ

0
164

ໃນວັນທີ 13-02-2022 ລົດພ້ວງບັນທຸກເຄື່ອງໃຫຍ່ ເຂົ້າຂົວນຳ້ໂດນ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລ້ວປະທະກັບລົດພ້ວງອີກຄັນ

ການບັນທຸກສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ແບບນີ້ຄື ” ບໍ່ມີລົດນຳຂະບວນເພື່ອໃຫ້ສັນຍານແກ່ລົດແຕ່ລະຄັນທີ່ຈະສວນທາງກັນມາວ່າ ວິດບໍ່ຫຼືບໍ່ວິດ ຫຼືເປັນການຖືເບົາແກ່ຜູ້ປະກອບການຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ

ສະນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງຄິດຄຳນຶງເຖີງຄວາມປອດໄພເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍແກ່ຜູ້ອື່ນ ຫລືຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ

ຂໍ້ມູນ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພແຂວງຄຳມ່ວນ