ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຫັນຂ້ອຍນັ່ງຂາຍເລກໃນມື້ນັ້ນ ເຮົາກະຄືສິບໍ່ມີມື້ນີ້ ຂາຍເລກໃນມື້ນັ້ນຈົນໄດ້ຄູ່ຊີວິດໃນມື້ນີ້

0
518

ຈາກໂພສນີ້ ກິນໃຈສຸດໆ ປຸ້ຍ ສີໂສພາ ຕົກຫຼຸມຮັກກັບ Thanh Vlp ໂພສວ່າຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຫັນຂ້ອຍນັ່ງຂາຍເລກໃນມື້ນັ້ນ ເຮົາກະຄືສິບໍ່ມີມື້ນີ້ ຂາຍເລກໃນມື້ນັ້ນຈົນໄດ້ຄູ່ຊີວິດໃນມື້ນີ້ບອກເລີຍວ່າຄວາມຮັກເກີດໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ ະບາງຄົນກໍມີຄວາມບັງເອີນ ແບບບໍ່ຄາດຄິດໃນການພົບພໍ້ກັນຄັ້ງແລກທີ່ໜ້າຈົດຈໍາ ໄວ້ເລົ່າຂານຕໍ່ໆກັນ ຢ່າງຄູ່ນີ້ແຫຼະ ຈາກຜູ້ສາວເປັນຄົນຂາຍເລກ ໜຸ່ມມາຊື້ຊ່ວຍ ເກີດກໍ່ຄວາມຮັກ ສານຕໍ່ສໍາພັນ ເປັນຄູ່ຊີວິດກັນ ເຫັນແລ້ວກໍອິກສາ ໃຜມີປະສົບການຄວາມຮັກແນວໃດ ເອົາມາແຊກັນໃຫ້ຮູ້ນໍາແນ່


ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຫັນຂ້ອຍນັ່ງຂາຍເລກໃນມື້ນັ້ນ ເຮົາກະຄືສິບໍ່ມີມື້ນີ້ ຂາຍເລກໃນມື້ນັ້ນຈົນໄດ້ຄູ່ຊີວິດໃນມື້ນີ້


ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຫັນຂ້ອຍນັ່ງຂາຍເລກໃນມື້ນັ້ນ ເຮົາກະຄືສິບໍ່ມີມື້ນີ້ ຂາຍເລກໃນມື້ນັ້ນຈົນໄດ້ຄູ່ຊີວິດໃນມື້ນີ້


ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຫັນຂ້ອຍນັ່ງຂາຍເລກໃນມື້ນັ້ນ ເຮົາກະຄືສິບໍ່ມີມື້ນີ້ ຂາຍເລກໃນມື້ນັ້ນຈົນໄດ້ຄູ່ຊີວິດໃນມື້ນີ້


ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຫັນຂ້ອຍນັ່ງຂາຍເລກໃນມື້ນັ້ນ ເຮົາກະຄືສິບໍ່ມີມື້ນີ້ ຂາຍເລກໃນມື້ນັ້ນຈົນໄດ້ຄູ່ຊີວິດໃນມື້ນີ້

ຈາກ: ປຸ້ຍ ສີໂສພາ