ນ້ຳມັນມາແຮງແຊງຄ່ານ້ຳ-ຄ່າໄຟ ແທງໃຈຜູ້ມີລາຍຮັບຕໍ່າ

0
446

ໃນສະພາບສັງຄົມລາວເຮົາພວມຫັນເຫສູ່ເລື່ອງລາຄານ້ຳມັນຂຶ້ນແບບບໍ່ຢຸດຢ່ອນ ເຊິ່ງບາງເດືອນປັບຂຶ້ນຮອດ 3-4 ເທື່ອ, ແຕ່ເຖິງວ່າມັນຈະຂຶ້ນ ຫລື ລົງໄປເຖິງໃສ, ຮອດໃສ ແລະ ເທົ່າໃດກໍຕາມ ເພາະຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕັ້ງໃຈວຽກກໍຄືວຽກ ແລະ ເງິນກໍຄືເງິນ ເຮົາຈຳຕ້ອງໄດ້ເຮັດໄດ້ທຳ ເດີນໄປໃຫ້ສຸດຂຸດໃຫ້ເຖິງ ເພາະຖ້າຂາດງານກໍຄືຂາດເງິນ, ເມື່ອຂາດເງິນກໍບໍ່ມີອັນຈະຊື້ນ້ຳມັນໄປວຽກ.

ນີ້ຄືຄວາມເປັນຈິງທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງຍອມຮັບ ເພາະນ້ຳມັນຂຶ້ນຫລາຍຂຶ້ນໜ້ອຍແມ່ນອີງຕາມລາຄານ້ຳມັນຢູ່ຕະຫລາດໂລກ ແລະ ຂຶ້ນກັບການເໜັງຕີງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງປະເທດນັ້ນໆ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ສຳລັບປະເທດລາວເຮົາແລ້ວ ສະພາບການປັບລາຄານ້ຳມັນຂຶ້ນນັ້ນ ແຕ່ລະເດືອນແມ່ນມີຂຶ້ນມີລົງ ແຕ່ເວລາລົງແມ່ນລົງຄ່າຄືບ ເວລາຂຶ້ນພັດຂຶ້ນຄ່າສອກຄ່າແຂນ ດ້ວຍສາເຫດນັ້ນຈຶ່ງສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າລາຄານ້ຳມັນຢູ່ບ້ານເຮົາສູງເກີນຄວາມເປັນຈິງ ຖ້າທຽບໃສ່ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫລວດ, ກຳມະກອນທົ່ວໄປ ທີ່ມີລາຍຮັບພຽງ 30.000 ຫາ 50.000 ກີບຕໍ່ມື້.

ຈາກສະຖິຕິລາຄານ້ຳມັນແພງຢູ່ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ຖືວ່າລາວເຮົາຢູ່ອັນດັບທີສອງຮອງລົງມາຈາກສິງກະໂປທີ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງອັນດັບໜຶ່ງ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັບສິງກະໂປນັ້ນ ແມ່ນລາຍຮັບສະເລ່ຍເປັນລາຍບຸກຄົນຕໍ່ວັນຫລຸດລື່ນກັນຫລາຍປານຟ້າກັບດິນ. ດັ່ງຕົວຢ່າງລາຄານ້ຳມັນກາຊວນຢູ່ສິງກະໂປລິດໜຶ່ງ 19.057 ກີບ ແຕ່ຄ່າແຮງຂັ້ນຕໍ່າຄົນສິງກະໂປມື້ໜຶ່ງ 7 ແສນກີບ ສາມາດຊື້ນ້ຳມັນໄດ້ 37 ລິດຕໍ່ມື້, ສ່ວນ ສປປ ລາວເຮົາ ຄ່າແຮງຂັ້ນຕໍ່າສະເລ່ຍ 37.000 ກີບຕໍ່ວັນ ລາຄານ້ຳມັນກາຊວນລິດໜຶ່ງ 12.500 ກີບ ສາມາດຊື້ນ້ຳມັນໄດ້ພຽງ 3 ລິດຕໍ່ວັນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ກິນຫຍັງໃນມື້ນັ້ນ.

ຢ່າງໃດກໍດີ, ໃນອະນາຄົດອັນບໍ່ໃກ້ບໍ່ໄກ ຫລືວ່າ ມື້ໜ້າມື້ໃນ ລາຄານ້ຳມັນຂຶ້ນ ຫລື ບໍ່ຂຶ້ນ ເຮົາກໍຕ້ອງຍອມຮັບ ເພາະສັງຄົມມັນພາເປັນ. ຫາກຕັ້ງໂຈດກັນວ່າ: ໃນເມື່ອນ້ຳມັນຂຶ້ນຕິກໆແບບນີ້ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ແນວໃດ ? ຄຳຕອບກໍຄື ມີແນ່ນອນ ຍ້ອນໃນເມື່ອນ້ຳມັນຂຶ້ນຕິກໆແບບນີ້ ມັນລາມໄປຮອດການຂົນສົ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນ ຄິດວ່າທຸກຢ່າງກໍອາດຈະຂຶ້ນໄປຕາມໆກັນ ເພາະນ້ຳມັນປຽບດັ່ງເລືອດໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ອາດລາມໄປຮອດສິນຄ້າປະເພດອື່ນໆ.

ເມື່ອເປັນສະພາບຄືດັ່ງວ່ານີ້ ແຕ່ລະທ່ານແຕ່ລະຄົນຈະແກ້ກັນແນວໃດ. ຕາມທິດກໍ່າວ່າ ມີຫົນທາງດຽວຄືສູ້ຕໍ່ໄປ. ອັນດັບໜຶ່ງຄືປະຢັດອົດທົນຕ້ອງມາກ່ອນ ຜູ້ຂີ່ລົດໃຫຍ່ກໍຕ້ອງຫາວິທີຫລຸດຜ່ອນໃຊ້ແອ, ຜູ້ມີເງິນຫລາຍກໍຫັນໄປນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ. ອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ສອດຄ່ອງທີ່ສຸດແມ່ນນຳໃຊ້ລົດເມປະຈຳທາງແຕ່ລະເສັ້ນທີ່ສຳຄັນ ຖ້າຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງບໍລິຫານຈັດການໄດ້ດີກໍຂໍຍົກໂປ້ໃຫ້

ທີ່ມາ ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ